Ngày 12/10/2015, công ty chúng tôi có nhận được thông tin từ phía ngân hàng về việc chi cục thuế gửi công văn cưỡng chế thi hành thuế bằng cách trích chuyển tiền từ tài khoản của công ty chúng tôi tại ngân hàng vào kho bạc. Công ty chúng tôi muốn nộp tiền vào tài khoản để trả nợ ngân hàng trước ( trả nợ xong không đủ tiền nộp thuế). ==> Chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng và ngân hàng phản hồi rằng khi tiền về thì họ sẽ trích nộp thuế theo đúng công văn cưỡng chế, vì nếu ngân hàng không trích chuyển nộp thuế sẽ bị xử phạt theo luật quản lý thuế và sẽ xử lý tài sản của công ty chúng tôi theo đúng pháp luật. Vậy chúng tôi xin tư vấn: chúng tôi nộp tiền vào tài khoản và yêu cầu ngân hàng cắt nợ thì bên phía ngân hàng sẽ thu nợ hay là sẽ trích tiền để nộp thuế ? Nếu bên phía ngân hàng thu nợ mà không trích nộp thuế thì bên phía ngân hàng có vi phạm luật không, có bị xử phạt không ? Vì công ty chúng tôi muốn trả nợ ngân hàng, không muốn ngân hàng xử lý tài sản.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.Q

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn về việc chậm nộp thuế ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi, bổ sung 2012

Nội dung phân tích:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 93 và Điều 97 Luật quản lý thuế :

Điều 93. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong toả tài khoản; .......

Điều 97. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

1. Biện pháp trích tiền từ tài khoản áp dụng đối với đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác

2. Khi nhận được quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác có trách nhiệm trích số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và chuyển sang tài khoản ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế biết.

3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định. Khi quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đã hết hiệu lực mà Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác chưa trích đủ tiền thuế theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì phải thông báo bằng văn bản cho người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế biết.

4. Trong thời hạn quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực, nếu trong tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế còn số dư mà Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác không thực hiện việc trích tiền của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Chương XII của Luật này.

Như vậy, việc trích tiền từ tài khoản để nộp thuế là nghĩa vụ của ngân hàng khi có thông báo từ cơ quan quản lý thuế, nếu không thực hiện, ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.           

Bộ phận tư vấn luật thuế