- Công khai thu nhập cá nhân hàng tháng có thuộc nội dung được phép công khai trong luật PCTN không?

- Công khai thu nhập cá nhân cá nhân (trừ việc công khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng phải công khai theo quy định làm vào cuối mỗi năm ) có thuộc nội dung bắt buộc công khai không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: NX Hoa

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật phòng chống tham nhũng năm  2005

2. Nội dung trả lời:

Theo Điều 32 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân:

Điều32. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

2. Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó.

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

Theo như điều khoản trên thì chỉ các đối tượng nhất định như: chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi các bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc mới phải công khai thông tin (có bao gồm công khai thu nhập). Tuy nhiên, các đối tượng này chỉ thực hiện việc công khai thông tin trên nếu một trong các đối tượng như: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; công dân trong địa bàn xã, huyện có yêu cầu chứ không phải việc công khai trên là đương nhiên và mang tính bắt buộc
Như vậy, việc công khai thu nhập cá nhân cũng nằm trong phạm vi của Điều 32 Luật phòng chống tham nhũng 2005 và việc công khai thu nhập cá nhân (trừ việc công khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng phải công khai theo quy định làm vào cuối mỗi năm ) là không bắt buộc.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

---------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: