>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn thủ tục nhập khẩu phế liệu - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Công ty luật Minh Khuê xin tư vấn trình tự như sau:

1. Căn cứ vào:

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của bộ tài nguyên và môi trường về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu

- Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/8/2007 

2. Luật sư tư vấn:

Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ môi trường.

xin giấy phép nhập khẩu phế liệu "nhưa" mã số 3915 theo danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

- Đơn đề nghị Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu 

- Giấy đăng ký kinh doanh

- Bản sao báo cáo tác động môi trường, giấy cam kết bảo về môi trường, xác nhận môi trường đạt đủ tiêu chuẩn tại cơ sơ sản xuất kinh doanh

- Báo cáo giám sát môi trường

 Cơ sở nhập phế liệu để trực tiếp sản xuất phải đáp ứng được:

- Đủ điều kiện theo như quy định tại khoản 2, kh oản 3  Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2005

Khi đủ các điều kiện theo luật định Sở tài nguyên và môi trường có thẩm quyền quyết định.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

---------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật về thuế;

2.Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa;

3. Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng;

4. Kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;

5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;

6. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên;