Nhưng giờ đã qua năm 2018 nên không biết xử lý như thế nào cho hợp lý, nhờ anh/chị hướng dẫn cách xử lý cho trường hợp trên. 2. Công ty ký hợp đồng ký gửi hàng hóa cho cho các cửa hàng, trong hợp đồng có ghi:- cty ký gửi hàng hóa, kèm theo bảng giá, giá đó là giá bán buôn giữa cty và cửa hàng. - thời hạn ký gửi là 6 tháng. Hết thời hạn ký gửi, hai bên có thể gia hạn. - căn cứ vào giá bán buôn đó, cửa hàng, ( bên nhận ký gửi) tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh, tùy vào mục tiêu kinh doanh để xây dựng giá bán lẻ cho người tiêu dùng. => kế toán đã sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm lệnh điều động nội bộ để xuất hàng, nhưng sau khi tìm hiểu lại thì thấy trường hợp trên phải sử dụng mẫu phiếu xuất kho hàng gửi đại lý. Nhờ anh/ chị hướng dẫn giúp em cách xử lý:- sử dụng biểu mẫu phiếu xuất kho nào. - nếu từ trước cty sử dụng không đúng biểu mẫu thì phải giải quyết như thế nào. Có bị xử phạt không.

Người gửi : BÙI THỊ THU HIỀN

Luật sư trả lời: