Hcm và bình dương. Trong việc trao đổi mua bán tôi muốn sử dụng hóa đơn thanh toán vat 0% lãi suất. Vậy tôi phải làm thế nào để mở được cửa hàng có thể kinh doanh sử dụng hóa đơn đó. Xin cảm ơn và mong được sự tư vấn của quý công ty. Trân trọng.

Người gửi : Lê Huân

Luật sư trả lời: