Năm 2021, xây nhà lấn, chiếm đất công có bị phạt không ?

Năm 2021, xây nhà lấn, chiếm đất công có bị phạt không ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với hành vi lấn, chiếm đất đai sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy từng mức độ, tính chất nguy hiểm của hành vi. Công ty Luật Minh Khuê tư vấn một số vấn đề cụ thể: