Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự về góp vốn, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Đất đai năm 2013

- Bộ Luật Dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Về hợp đồng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất, bạn có thể tham khảo theo mẫu hợp đồng sau:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

CỘNG HOÀ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ......................., Ngày.....tháng......năm.......

 

 

HỢP ĐỒNGÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Hôm nay, ngày.... tháng.... năm...... tại...... Chúng tôi gồm có:

 n góp vn (sau đây gọi là bên A) 

Họ và tên: Ông/ Bà:

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận chuyển nhượng nhà chung cư đã có sổ đỏ năm 2020 ?

Ngày sinh:

Số chứng minh thư nhân dân:.......... Ngày cấp........ Nơi cấp..........

Hộ Khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số điện thoại/ Email (nếu có):

 

Bên nhn góp vn (sau đây gọi là bên B)

 

 Họ và tên: Ông/ Bà:

Ngày sinh:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản họp dòng họ về việc phân chia phần đất từ đường

Số chứng minh thư nhân dân:.......... Ngày cấp........ Nơi cấp..........

Hộ Khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số điện thoại/ Email (nếu có):

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :

 

ĐIỀU 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

 

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo .................................................................................................................

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

.................................. (4), cụ thể như sau (3): .............................

- Tên người sử dụng đất: ......................................................

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

.....................................................................................................................................

 Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ........................................................................

................................................................................................................................(2)

 

ĐIỀU 2

G TRỊ  GÓP VỐN

 

>> Xem thêm:  Đất được tặng cho mới chỉ công chứng hợp đồng mà chưa sang tên thì có đòi lại được không ?

Giá trị tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ....................................đồng

(bằng chữ:..........................................................................................đồng Việt Nam)

 

ĐIỀU 3

THỜI HẠN P VỐN

 

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng nàylà:...................

kể từ ngày ........../........../...........

ĐIỀU 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

>> Xem thêm:  Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bao nhiêu phần trăm ?

 

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................

......................................................................................................................................

 

ĐIỀU 5

VIỆC ĐĂNG  GÓP VỐN  NỘP LỆ PHÍ

 

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.

 

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp

>> Xem thêm:  Phí, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp mới sổ đỏ với đất ở nông thôn ?

 

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

             

              Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

  ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

1. Bên A cam đoan:

>> Xem thêm:  Cha xứ có được mua đất và đứng tên trên sổ đỏ đất tôn giáo không ?

1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này làđúng sự thật;

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;

b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;

>> Xem thêm:  Tư vấn trường hợp xây nhà không có giấy phép xây dựng ?

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quảpháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                           

                           

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP Xà 

 

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được bồi thường khi bị thu hồi ?