Người gửi: M.K

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời  như sau:

Căn cứ pháp li: Bộ luật hình sự 

Theo như thông tin bạn cung cấp thì cả 2 lần trộm cắp tài sản chồng bạn đều trộm cắp 2 triệu nhưng không nói rõ mức phạt phạt tù cụ thể mà chồng bạn phải chịu nên tôi cho rằng chồng bạn phạm tội không có các tình tiết tăng năng như vậy mức phạt tù của chông bạn nằm trong khoảng từ 6 tháng đến 3 năm và là tội ít nghiêm trọng.

Điều 65.  Xoá án tích theo quyết định của Toà án

1. Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây:

a) Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

Tính đến nay là năm 2015 chông bạn đã đủ điều kiện được xóa án tích tuy nhiên nếu chưa có quyết định của tòa án thì vẫn bị coi là chưa được xóa án tích.

Điều 49.  Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý.

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm chỉ đặt ra khi trước đó người phạm tội đã phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc bệt nghiêm trọng. Trước đó chồng chị chỉ phạm tội ít nghiêm trọng nên dù chưa được xóa án tích thì khi bị xét xử tội mua bán trái phép chất ma túy cũng chỉ bị định tội theo khoản 1.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự.