Hợp đồng cũ của em cuối tháng 5 là hết hạn với mức lương 7 triệu, trong tháng 6 em thỏa thuận lại hợp đồng với mức lương 9 triệu và công ty đang xem xét, vì vậy tiền lương tháng 6 công ty vẫn trả là 7 triệu. Đến tháng 7 công ty đã đồng ý với mức lương 9 triệu. Vì vậy tháng 7 công ty sẽ trả lại thêm cho em số tiền chênh lệch 2 triệu tổng tiền công ty trả 11 triệu cho tháng 7.nếu vậy 2 triệu công ty trả bổ sung cho tháng 6 thì có bị tính thuế thu nhập cá nhân không ạ? nếu số tiền đó mà tính theo tháng 6 thì chưa nằm trong khoản đóng thuế TNCN. (công ty trả lương net)

căn cứ theo khoản 2 điều 11 luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi năm 2012 thì:

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập. 

 như vậy, theo quy định thì thời điểm bạn nhận được thu nhập là tháng 7 nên 2 triệu đồng công ty trả bổ sung đó sẽ được tính vào tháng 7.

do vậy, thu nhập của bạn tháng 7 là 11 triệu

nếu bạn không có người phụ thuộc thì bạn được giảm trừ cho chính người nộp thuế là 9 triệu

Thu nhập chịu thuế của bạn còn: 2 triệu

và 2 triệu đó bạn phải nạp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần.

Biểu thuế suất lũy tiến từng phần

1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Cho tôi hỏi là tôi mở tiệm Internet có 20 dàn máy 1 năm doanh thu không quá 80 triệu thì tôi phải đóng những khoản thuế nào?.Tại khu vực của tôi phòng thuế bắt tôi đóng thuế môn bài 1 triệu/năm và thuế thu nhập cá nhân 1 tháng 600.000 là có đúng quy định không?

1. Trường hợp bạn kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể bạn có nghĩa vụ nộp 3 loại thuế sau: thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN.

Thuế môn bài: căn cứ vào văn bản hợp nhất 33/2014/BTC, và theo thông tin bạn cung cấp, mức thuế môn bài mà bạn phải đóng là 1.000.000 đồng/năm.

Do đó, có thể tính ra được doanh thu một tháng của bạn là trên 1.500.000 đồng. Bởi vậy, từ đó có thể xác định được doanh thu một năm của bạn dưới 100 triệu đồng.

2. Căn cứ Điều 2, Luật số 71/2013/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015) quy định:

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”.

Căn cứ Điều 2, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015):

“ “1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 như sau :

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm :

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống".

Do đó, trường hợp này, bạn sẽ không phải nộp thuế GTGT.

3. Về thuế TNCN, được xác định bởi công thức sau:

Thu nhập tính thuế = [Tổng lương - 9 triệu - (3,6 triệu x số người phụ thuộc)] x thuế suất

nhà tôi mở cửa hàng buôn bán chim cảnh nhỏ.Thu hoạch hàng tháng chỉ 3 đến 4 triệu .Chúng tôi buôn bán trên đất nhà mình và cũng xa khu chợ.Vậy chúng tôi có phải đóng thuế gì không ạ.mong sự hồi âm của luật sư.

Các loại thuế mà bạn phải đóng khi phát sinh hoạt động kinh doanh cá thể gồm:

Thứ nhất là thuế môn bài, là một loại lệ phí bắt buộc. Và cửa hàng của bạn phải thực hiện tùy vào doanh thu cửa hàng theo quy định tại mục 2 văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC như sau:

 Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

 Thu nhập gia đình bạn một tháng từ 3-4 triệu đồng nên mức thuế môn bài đóng cho cả năm là 1 triệu đồng

>> Xem thêm:  Thế nào là thu thuế môn bài đối với xe ô tô tải của cá nhân?

Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Nếu doanh thu của cửa hàng bạn là từ 100 triệu đồng/ năm trở xuống thì của hàng bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT vì theo quy định tại khoản 2 điều 1 thông tư 92/2015, thông tư mới nhất hướng dẫn luật thuế này thì: Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

 Còn nếu doanh thu của bạn trên 100 triệu đồng/năm thì bạn sẽ phải nộp thuế TNCN và GTGT theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật thì hoạt động buôn bán chim cảnh của bạn thuộc dịch vụ không gắn với hàng hóa nên áp dụng tỷ lệ thuế GTGT là 5% và TNCN là 2%.

Công ty bên em chuyên mua hàng nông sản của người nông dân tự làm ra, và làm bảng kê thu mua. giá trị mua từng lần của một người dân khoảng 300 đến 400 triệu. Vậy cho em hỏi người nông dân bán hàng cho công ty em có bị đóng thuế thu nhập cá nhân không ạ?

căn cứ vào thông tư 111/2013/TT-BTC các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm:

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

"...

e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác. 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. 

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường hợp đánh bắt thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật). 

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. 

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất. 

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú. 

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.

..."

Như vậy, người sản xuất nông sản sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Luật sư cho em hỏi là: Mở trung tâm dạy ngoại ngữ thì có phải đóng thuế không?, nếu phải đóng đóng thuế gì và những loại thuế nào, nếu không đóng thì bị phạt như thế nào? Cảm ơn luật sư !

- Thuế Giá trị gia tăng

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN

căn cứ vào điều 13 TT 129/2013/TT-BTC thì trung tâm ngoại ngữ không phải đóng thuế giá trị gia tăng

"...

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

..."

 - Thuế môn bài

 thuế môn bà là một loại lệ phí bắt buộc. Và cửa hàng của bạn phải thực hiện tùy vào doanh thu trung tâm theo quy định tại mục 2 văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC như sau:

 Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

căn cứ vào điều 10 luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi 2013

>> Xem thêm:  Cá nhân là gì ? Hiểu thế nào về khái niệm cá nhân theo quy định pháp luật

Điều 10. Thuế suất 

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này. 

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. 

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề. 

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. 

Như vậy, thuế suất cho thuế thu nhập doanh nghiệp của trung tâm bạn là 20% 

Cho em hỏi em đang làm công ty bất động sản, ký hợp đồng 6 tháng, tháng này công ty em chi trả 150 triệu tiền hoa hồng. Em phải đóng thuế bao nhiêu? em thấy chỉ quy định đóng thuế 10% nếu không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng thôi. Em cảm ơn nhiều nhiều

 Theo luật thuế thu nhập cá nhân thì thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế.

Trường hợp này bạn tham gia hợp đồng lao động 6 tháng nên thuế thu nhập cá nhân của bạn sẽ được tính theo biểu tiến lũy tiến từng phần được quy dịnh tại điều 22 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi năm 2012

Điều 22. Biểu thuế lũy tiến từng phần

1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn như thế nào ? Cách tính thuế với hộ kinh doanh

>> Xem thêm:  Khi nào hộ kinh doanh phải nộp thuế ? Xác định doanh thu tính thuế như thế nào?