Khi ấy thì đường 39 còn nhỏ nên theo tôi được biết thì phần lưu không từ tim đường vào chỉ là 3m. Nhưng sau này có 1,2 lần đường được mở rộng thêm thì phần lưu không được dịch thêm tính từ tim đường là 6m, nhưng nhà tôi chưa 1 lần nào nhận được đền bù. Năm 1993 khi nhà tôi được cấp sổ đỏ thì phần lưu không từ tim đường vào là 6m.

 Đến nay nhà nước có chủ trương mở rộng đường quốc lộ 39B nhà thầu trực tiếp thi công khi giải phóng mặt bằng có đi đo đạc giải phóng thì chỉ đền bù đất nhà tôi từ mức 6m so với mặt đường trở vào. Vậy tôi xin được hỏi phần đất 3m mà những lần làm đường trước nhà tôi chưa được đền bù thì có được đền bù không. Cũng cho tôi hỏi luôn là mức giá sàn đền bù là bao nhiêu?

 Cũng trên mảnh đất ấy nhà tôi đã chuyển quyền sử dụng đất( bán đất) cho 1 gia đình A. Khi ấy thì đã có sổ đỏ và gia đình A được sử dụng đất từ tính từ tim đường vào là 6m, thế thì cái phần 3m kia gia đình tôi có được đền bù không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Thinh Tran

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

>> Xem thêm:  Cách xác định giá bồi thường đất của cơ sở tôn giáo, hộ nghèo, người có công khi bị thu hồi đất ?

1.Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13.

2.Nội dung trả lời

2.1.Thứ nhất về vấn phần đất 3m mà những lần làm đường trước nhà tôi chưa được đền bù thì có được đền bù không?

Căn cứ khoản 1 Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1.Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.”

Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi nhà nước thu hồi đất ? Cách tính tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất ?

Như vậy thì theo thông tin bạn cung cấp thì có thể thấy 3m diện tích đất trên thuộc diện tích đất đã được cấp sổ đỏ nên căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013 thì bạn có thể được bồi thường khi nhà nước thu hồi.

2.2.Thứ hai về vấn đề mức giá sàn đền bù là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 3, 4 Điều 114 Luật đất đai năm 2013:

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.”

Như vậy để xác định giá đất để đền bù là bao nhiêu thì phải căn cứ vào Bảng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại