Trong thời gian công tác tôi đã được phát triển Đảng do yêu cầu của chỉ huy trưởn phuờng và đảng uỷ. nhưng hiện nay tôi lại nhận giấy của chỉ huy trưởng quận yêu cầu đi thi hành NVQS theo diện Đảng viên.

Khi hỏi cấp trên tôi được trả lời là do quận tôi không đủ chỉ tiêu nên tôi phải đi. Mặc dù khi phát triển Đảng cho tôi đều nói rõ và hứa sẽ không đưa tôi đi NVQS.

Hiện nay tuổi tôi đã 25 gần qua 26. Xin cho hỏi như vậy có đúng luật hay không? nếu không thì tôi nên làm như thế nào?Họ yêu cầu tôi đi khám sức khoẻ và đi thi hành NVQS vào đợt tháng 9/2010. liệu hình thức kết nạp đảng viên để đưa đi NVQS có phải là chỉ tiêu lấy điểm của thành phố? là bắt buộc chứ không phải dựa trên tinh thần tự nguyện như đã nói. Nếu quận uỷ và phường đã muốn tôi tham gia NVQS thí tại sao không nói từ đầu khi tôi tham gia lực lượng DQTV mà đến bây giờ mới nói.(sau 3 năm).

Trả lời:

Chào bạn, vấn đề Bạn quan tâm Luật Minh Khuê xin giải đáp như sau:

Theo điều 12
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 của Quốc hội thì độ tuổi được gọi nhập ngũ từ 18-25, Bạn đã quá 25 tuổi thì có thể làm đơn gửi ban chỉ huy nêu rõ lý do và kèm theo giấy khai sinh để chứng minh là mình đã quá tuổi được gọi nhập ngũ,

trích dẫn điều 12: “Điều 12 Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”.

Mặt khác, điều 29 Luật NVQS cũng quy định:

 2. Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;
b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;
c) Một con trai của thương binh hạng hai;
d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.

 3. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.

 4. Chính phủ quy định cụ thể vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”.

Bạn có thể trích dẫn điểm d, khoản 2 điều 29 nêu trên trong đơn xin hoãn. Tham khảo:
Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Chúc bạn thành công!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật nghĩa vụ quân sự