Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 55 Luật BHXH 2006 có quy định:

Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. 

Như vậy sau một năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng BHXH thì bạn có thể làm hồ sơ rút BHXH một lần với mức hưởng như sau:Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy bạn đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm thì bạn sẽ được 4,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Để được hưởng BHXH một lần bạn nộp hồ sơ lên BHXH quận huyện nơi bạn cư trú hồ sơ bao gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc 

3. Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần( theo mẫu);

Như vậy trong trường hợp trên bạn đã đủ điều kiện và bạn sẽ làm thủ tục như trên để nhận tiền BHXH 1 lần.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp qua tổng đài gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động