Vậy cho tôi hỏi: Nếu tổng cử tri trong thôn là 600 người. Số dân đi bầu là 500. Nguyễn văn A đạt 280, Nguyễn văn B đạt 260, trong khi đó số cử tri không đi bầu là 100. Vậy 2 ứng cử trên ai được bầu làm trưởng thôn? Theo công văn (Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) không nói rõ số cử tri không đi bầu có được tính vào số phiếu phát ra và thu lại trong hội nghị bầu trưởng thôn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!
Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục Tư vấn Luật Dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn quy định về bầu trưởng thôn?

Luật sư tư vấn Luật Dân sự gọi: 1900.6162

 

 

Nội dung trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Về vấn đề mà bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới ?

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV về việc hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân phố

Nội dung tư vấn:

Trong ví dụ mà bạn đưa ra, trước hết, tỉ lệ số cử tri đi bầu so với tổng số cử tri trong thôn là 500/600, tương đương khoảng 83%. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì Hội nghị bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được phép tiến hành.

Về trình tự bầu cử, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV về việc hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân phố quy định tại Điểm 2, mục C như sau:

"2. Trình tự bầu cử:
....
2.2. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín: hội nghị cử tri bầu ban kiểm phiếu từ 3 đến 5 người do Tổ trưởng tổ bầu cử giới thiệu trong số những người không ứng cử Trưởng thôn.
a. Tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bầu có đóng dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã. Trên phiếu bầu ghi rõ họ tên những người ứng cử. Khi bầu cử, cử tri chỉ được lựa chọn một ứng cử viên trong danh sách ứng cử (không gạch họ tên người được lựa chọn) và gạch họ, tên những người mà cử tri không tín nhiệm. Nếu ở địa phương nào không có điều kiện in phiếu bầu thì cử tri tín nhiệm người nào trong danh sách người ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận ấn định thì ghi rõ họ và tên người đó vào phiếu bầu để trắng đã có đóng dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.
b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu.
Trước khi Ban kiểm phiếu mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu.
Những phiếu sau đây là không hợp lệ:
- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu của Tổ bầu cử phát ra.
- Phiếu không có dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.
- Phiếu để số người được bầu là hai người trở lên.
- Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử.
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc phiếu có viết thêm.
c. Kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu bàn giao biên bản kiểm phiếu (theo Mẫu số 5) và phiếu bầu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ:
- Tổng số cử tri của thôn theo thành phần toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ.
- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu phát ra.
- Số phiếu thu vào.
- Số phiếu hợp lệ.
- Số phiếu không hợp lệ.
- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử.
Người trúng cử Trưởng thôn là người được quá nửa số phiếu bầu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn.
Kết quả bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất quá nửa số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.
Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu và 02 người chứng kiến việc kiểm phiếu để gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Tổ trưởng tổ bầu cử giữ 01 bản.
d. Thông qua biên bản kiểm phiếu.
Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách hoặc vi phạm các quy định về bầu cử thì phải tổ chức bầu lại. Ngày bầu cử lại do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. Nếu bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lầm thời trong số những người ứng cử chính thức để hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới."


Xét trong ví dụ bạn đưa ra thì số phiếu thu vào là: 280 + 260 = 540 phiếu trong khi số cử tri tham gia bỏ phiếu là:500 người. Như vậy, số phiếu thu vào lớn hơn số cư tri tham gia bỏ phiếu. Sự chênh lệch này có thể do những vị phạm trong quá trình bỏ phiếu như đưa vào phiếu không hợp lệ, hoặc do phiếu phát ra nhiều hơn số cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong trường hợp có sự vi phạm các quy định về bầu cử thì phải tổ chức bầu lại.  

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.