CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Tên Đơn Vị: CÔNG TY TNHH TM ............................................

Địa chỉ: ....Khối ....., TT ........., Huyện ................., Tỉnh Bình Định.

MST: ..............................................................................................

Người đại diện: ..........................................., Chức Vụ: ................

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Sinh ngày ......... tháng ..........năm 19.......

CMND số: ............, cấp ngày ..... tháng ..... năm 20....... tại Công An ....

Địa chỉ liên hệ: ......Khối ............., .........., ..................., Bình Định

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Tên Đơn vị: CÔNG TY TNHH SX TM............................................

Địa chỉ: ............................................................................................

Người đại diện:.............................................., Chức vụ: Giám Đốc

MST: ..............................................................................................

Sinh ngày ............... tháng ........... năm 19........

CMND số: ............, cấp ngày ..........tháng .....năm 20.. tại Công An..

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Hộ khẩu thường trú

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN MUA BÁN

Tài sản bán là công trình xây dựng trên đấ thuộc quyền sở hữu của bên A theo hồ sơ thiết kế cụ thể như sau:

-Nhà điều hành

-Nhà kho

-Nhà để xe công nhân

-Nhà bảo vệ.

Toàn bộ tài sản nêu trên được xây dựng trên thửa đất:

-Thửa đất số:247

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

-Tờ bản đồ số:50

-Địa chỉ thửa đất: Cụm Công nghiệp Bồng Sơn, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-Diện tích: 3.937,7m­2 ( Bằng chữ: Ba nghìn chín trăm ba mươi bảy phẩyv  bảy mét vuông)

-Hình thức sử dụng:

 +Sử dụng riêng: 3.937,7m­2

 -Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp

 - Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15/07/2059

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT01652 do Giám đốc Sở tài Nguyên Và Môi Trường cấp ngày 23/01/2013.

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 là: 900.000.000đ (bằng chữ: Chín trăm triệu đồng y./.)

2.    Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN

( 2 bên tự thương lượng)

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN

1. Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);

2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;

 2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì Bên B chịu trách nhiệm  hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.( lần 2 bên A tự sữa đổi; như vậy là có hàm ý gì)

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp (nếu có).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

đ) Các cam đoan khác ...

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác...

 ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất năm 2020

3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….

                      Bên A                                                                             Bên B

    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                   (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Thanh Bình

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Công ty Luật Minh Khuê, dựa trên những thông tin bạn đã cung cấp, tôi xin đưa ra một số vấn về hợp đồng mua bán tài sản của bạn như sau :

Thứ nhất, về thông tin bên A, chưa nêu rõ chức vụ của người đại diện. Trong trường hợp người đại diện là Giám đốc  hoặc Tổng Giám đốc thì đây là người đại diện theo pháp luật không cần phải có giấy ủy quyền, nhưng nếu người đại diện của bên A không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần phải có giấy ủy quyền của họ, nếu không có giấy ủy quyền, họ không có năng lực chủ thể để ký kết hợp đồng, điều này có thể dẫn đến hậu quả là hợp đồng sẽ bị vô hiệu.

Thứ hai, về tài sản mua bán, hay nói cách khác là đối tượng của hợp đồng mua bán này. Những thông tin bnaj đã nêu là khá chi tiết nhưng để cụ thể hơn nữa, bạn nên đưa một bản đồ của tài sản vào phần lục của hợp đồng, điều này vừa làm rõ hơn về tài sản được mua bán  vừa có thể đảm bảo phần tài sản mà ocong ty bạn mua được đúng và đầy đủ như trên giấy tờ, tránh những tranh chấp về sau. 

Thứ ba, về phương thức thanh toán. Hai bên cần phải thỏa thuận rõ hình thức thanh toán và cách thức thanh toán, ngày chuyển tiền, số tiền được chuyển, chuyển bao nhiêu lần.

Đặc biệt, vì hai bên thỏa thuận là thanh toán bằng chuyển khoản nên bắt buộc phải có thông tin về tài khoản, số tài khoản, chi nhánh ngân hàng của cả hai bên, như thế mới có thể chuyển khoản được.

Thứ tư, điều 3 về thời hạn, địa điểm và phương thức gia tài sản. Không thất bạn đề cập đến vấn đề này, nhưng đây là một trong những nội dung vô cùng quan tọng của hợp đồng mua bán. Do đó, để bảo đảm quyền cũng như lợi ích hợp pháp của cả hai bên đồng thời để tránh những tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai, hai bên cần có thỏa thuận rõ ràng và cần ghi cụ thể vào hợp đồng về thời gian giao tài sản, địa điểm giao, cách thức giao như thế nào. càng rõ ràng càng tốt.

Thứ tư, về thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản. Tài sản được mua bán ở đây là công trình xây dựng gắn liền với đất, vì vậy, tài sản này có thể phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi đó, thời điểm xác lập quyền sở hữu là từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản. QUy định này là hoàn toàn bình thường theo đúng quy định của pháp luật nên bạn không cần lo lắng.

Thứ năm, về phương thức giải quyết tranh chấp, hai bên chỉ thỏa thuận là giải quyết bằng con đường Tòa án mà chưa thỏa thuận là giải quyết tại tòa án nào: Tòa án nơi đặt trụ sở của bên A hay Tòa án nới đặt trụ sở của bên B hay tòa án nơi có tài sản ? (trường hợp này nên chọn tòa án nơi có tài sản để giải quyết thì sẽ thuận tiện hơn).

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

Thứ 6, Hợp đồng trên mới chỉ đưa ra cam kết của hai bên, song đã quyên đi phần quan trọng hơn là quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng.

Trong đó, hai bên có thể thỏa thuận một số nội dung cơ bản như : Bên A có quyền : nhận tiền và có nghĩa vụ chuyển giao tài sản cho bên B, ngược lại, bên B có quyền nhận tài sản và chuyển tiền cho bên A.

 Hợp đồng chưa có thỏa thuận về bảo dưỡng, sửa chữa tài sản..

Ngoài ra, tài sản mua bán là công trình xây dụng trong khu công nghiệp nhưng hợp đồng chưa có thỏa thuận gì về vấn đề quyền sở hữ đối vơi snhwngx tài sản gắn liền với công trình xây dựng đó như máy móc, vật tư....

Đoạn cam kết của hai bên nên rút ngắn lại vì trước đó đã có điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên.

Trên đây là một số tư vấn về hợp đồng mua bán tài sản, chúc bạn đàm phán thành công.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp