Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn tách vườn khỏi vườn nhà cha mẹ đẻ ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

1. Cơ sở pháp lý.

Bộ luật Dân sự năm 2005.

2. Luật sư tư vấn:

Như thông tin của bạn, bạn đã tách khẩu 2 năm và xây dựng nhà riêng trên cùng đất vườn với cha mẹ đẻ, nay bạn muốn tách vườn.

Việc bạn có thể tách vườn được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có phần quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đất vườn đó hay không.

- Nếu bạn không có một phần quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đất vườn đó - tức sổ đỏ chỉ đứng tên bố mẹ bạn, thì bạn không thể yêu cầu tách vườn được. Bởi đất đó không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bạn. Trừ trường hợp bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ chính bố mẹ đẻ của bạn, rồi sau đó mới có thể thực hiện thủ tục tách vườn và sang tên sổ đỏ.

- Nếu bạn có một phần quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đất vườn đó - tức là sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình - vào thời điểm được Nhà nước cấp đất trong sổ hộ khẩu của gia đình đã có tên bạn. Do đó, bạn có một phần quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đó và có quyền yêu cầu được tách thửa đối với diện tích đất tương ứng với phần quyền của mình.

Điều 108 BLDS 2005 quy định về tài sản chung của hộ gia đình:

"Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ".

Ngoài ra, khi thực hiện tách thửa thì bạn cũng phải đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Như vậy, do bạn không cung cấp thông tin cụ thể nên chúng tôi xác định 2 trường hợp như sau:

- Một là, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bố mẹ đẻ của bạn thì mới có thể yêu cầu tách thửa (trường hợp bạn không có quyền sử dụng đối với diện tích vườn đó)

- Hai là, trường hợp bạn có một phần quyền sử dụng đất thì hoàn toàn có quyền yêu cầu tách thửa đối với diện tích tương ứng với phần quyền của mình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê