Nếu nhờ bên Công ty Minh Khuê làm dịch vụ giúp trọn gói là bao nhiêu? Thời gian có ĐKKD của chi nhánh? Các thông tin yêu cầu của Công ty NTD như sau: 1. Thành lập chi nhánh hạch toán độc lập có con dấu riêng tại TP Hồ Chí Minh. 2. Giám đốc chi nhánh là người ngoài HN (do GĐ Công ty Mẹ bổ nhiệm), chỉ thỉnh thoảng mới vào đó. Ngoài ra có người được GĐ CN ủy quyền thực hiện các giao dịch CN trong đó. 3. Vốn pháp định ( có cần ko? nếu cần thì bao nhiêu?...) 4. Công ty hiện đang có căn hộ chung cư trong đó đứng tên Giám đốc Công ty NTD ngoài này. Xin cảm ơn!

Người gửi: N.V.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn thành lập chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về cho Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014 

Luật kế toán 2003  

Nội dung tư vấn:

Theo luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 46. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Hạch toán độc lập là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế. Chi nhánh này có con dấu, mã số thuế ( 13 số). Cho nên muốn chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh đó phải  hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính… phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theoLuật kế toán 2003

Khi công ty tiến hành thành lập chi nhánh thì công ty thực hiện lựa chọn hình thức hạch toán chi nhánh tại thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Như vậy, để mở chi nhánh doanh nghiệp bạn cần chuẩn bị những giấy tờ theo quy định tại điều 46 của luật doanh nghiệp. Về vấn đề bạn muốn Công ty Luật Minh Khuê làm chọn gói dịch vụ đăng ký mở chi nhánh cho công ty bạn bạn cần đến Công ty để chúng tôi tư vấn trực tiếp về vấn đề này. Theo khoản 1 điều 45 của luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó giám đốc chi nhánh sẽ do Giám đốc của trụ sở chính bổ nhiệm.Luật không qui định Chi nhánh của một doanh nghiệp phải có vốn độc lập, mà vốn là do công ty mẹ cung cấp, chịu trách nhiệm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp.