Xin chào văn phòng luật Minh Khuê. Sắp tới mình có ý định thành lập 1 câu lạc bộ cho trẻ em, mục đích là giảng dạy các kĩ năng, kiến thức miễn phí. Câu lạc bộ này sẽ không trực thuộc bất kì đơn vị đoàn thể nào. Mình chưa hiểu rõ về vấn đề pháp lí, cách thức để 1 CLB có thể hoạt động hợp lí là như thế nào, mong *Công ty luật Minh Khuê* có thể tư vấn giúp mình. Xin cảm ơn rất nhiều. 

Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau : Căn cứ theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Nội dung tư vấn:

Để thành lâp câu lạc bộ kỹ năng sống bạn cần tiến hành theo trình tự thủ tục như sau:

1. Thành phần hồ sơ thành lập câu lạc bộ:

- Đơn đề nghị thành lập hội;

- Dự thảo Điều lệ ;

- Điều lệ Trung ương hội (nếu có);

- Dự thảo phương hướng hoạt động;

- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội;

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

- Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội;

- Danh sách có chữ ký những hội viên đăng ký tham gia thành lập hội;

- Dự thảo Quyết định thành lập (đính kèm file).

2. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:

- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày.

Cụ thể được quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội như sau:

"Điều 7. Hồ sơ xin phép thành lập hội

1. Đơn xin phép thành lập hội.

>> Xem thêm:  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ?

2. Dự thảo điều lệ.

3. Dự kiến phương hướng hoạt động.

4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

5. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Điều 8. Nội dung chính của Điều lệ hội

1. Tên gọi của hội.

2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của hội.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mặt hàng điều rang?

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội.

5. Thể thức vào hội, ra hội, thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên.

6. Tiêu chuẩn hội viên.

7. Quyền, nghĩa vụ của hội viên.

8. Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo, ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của hội; nguyên tắc, hình thức biểu quyết.

9. Tài sản, tài chính và phương thức quản lý tài sản, tài chính của hội.

10. Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính.

11. Khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong nội bộ hội.

12. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ.

13. Hiệu lực thi hành.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp tư nhân mới nhất theo quy định của luật doanh nghiệp

bạn ơi cho mình hỏi doanh nghiệp mình thành lập ngày 7/12/2015. vậy co nộp tờ khia thuế Q4 ko.

Trường hợp vợ, chồng thành lập 2 công ty xây dựng biệt lập. Chồng là giám đốc công ty tư vấn thiết kế. Vợ làm Công ty xây dựng Nếu làm chung một dự án xây dựng có bị coi là trái pháp luật không? Và nếu trái với pháp luật thì trách nhiệm như thế nào1 Mong được sự tư vấn!

 Chào bạn, hiện pháp luật chưa có quy định cấm về vấn đề này.

cty tôi ở huyện HIỆP ĐỨC tỉnh QUẢNG NAM thành lập năm 2012 đã kiểm tra thuế năm 12,13,14 vào tháng 7 năm 2015 .nguyên năm 2015 ko phát sinh gì tôi muốn tạm ngưng hoạt động thì được tạm ngưng bao lâu và phải làm thủ tục như thế nào

Các thủ tục tiến hành tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Bước 1: Nộp tại bộ phận 1 cửa chi cục Thuế

– Nộp công văn xin xác nhận không nợ thuế.

– Sau 5 ngày làm việc đến Đội cưỡng chế Nợ lấy kết quả.

– Khi có công văn xác nhận không nợ Thuế, thực hiện tiếp bước 2.

Bước 2: Nộp tại Sở kế hoạch đầu tư

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có các chi nhánh phụ thuộc ?

Chuẩn bị 3 bộ hồ sơ gồm:

– Công văn xin tạm ngừng.

– Biên bản họp hội đồng thành viên (cổ đông).

– Quyết định tạm ngừng.

– Giấy phép kinh doanh (bản photo).

– Công văn xác nhận không nợ Thuế.

– Khi có Giấy xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng của Sở kế hoạch Đầu tư thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Nộp lại tại bộ phận 1 cửa chi cục thuế

Nộp tại chi Cục Thuế 02 bộ hồ sơ còn lại kèm theo giấy xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng của Sở kế hoạch đầu tư.

Về thơi hạn tạm ngừng kinh doanh, căn cứ theo điều 3 nghị định 43/2010. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá hai năm;

>> Xem thêm:  Giấy phép kinh doanh & giấy vệ sinh an toàn thực phẩm!

Hồ sơ và thủ tục thành lập trung tâm gia sư được quy định ở văn bản nào thưa quý luật sư?

Chào bạn, bạn thành lập công ty gia sư căn cứ theo 

1. Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

2. Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

4. Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

5. Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Các bước thành lập trung tâm gia sư như sau : 

Hồ sơ thành lập

1. Đơn ( Mẫu 1 hoặc 2 hoặc 3 )

2. Đề án tổ chức và hoạt động ( Mẫu 4 )

>> Xem thêm:  Tư vấn về chế độ tiền lương trả cho nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp tư nhân?

3. Kế hoạch giảng dạy ( Mẫu 5 )

4. Hồ sơ cơ sở vật chất :

 • Hợp đồng thuê mặt bằng;

 • Danh mục trang thiết bị;

 • Phương án phòng cháy chữa cháy được Công an PCCC phê duyệt.

5. Bảng dự kiến thu chi học phí: ( Mẫu 10 )

6. Hồ sơ nhân sự:

a) Hồ sơ Giám đốc, Phó Giám đốc:

– Đối với cá nhân đứng tên:

 • Lý lịch ( theo mẫu 8 trang)

 • Bản sao văn bằng

 • Xác nhận quá trình giảng dạy

 • Bản sao Chứng minh nhân dân

 • Bản sao Hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh

 • Phiếu khám sức khỏe

– Đối với tổ chức đứng tên: hồ sơ Giám đốc, Phó Giám đốc như trên, ngoài ra cần có thêm:

 • Văn bản đề cử Giám đốc, Phó Giám đốc của tổ chức đứng tên

 • Hợp đồng lao động giữa tổ chức và Giám đốc, Phó Giám đốc.

 • Cam kết cuả người được đề cử làm Giám đốc, Phó Giám đốc: làm hết nhiệm kỳ 5 năm.

b) Hồ sơ giáo viên:

 • Danh sách giáo viên trích ngang

 • Bản sao văn bằng.

 • Cam kết giảng dạy .

c) Nhân viên:

 • Danh sách trích ngang ( mẫu 9 ).

 • Hồ sơ của nhân viên Kế toán: Lý lịch, các bản sao văn bằng, Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân.

7. Phụ lục: Các văn bản khác có liên quan ( giấy đăng ký kinh doanh của công ty, doanh nghiệp; Quyết định thành lập đơn vị, cơ quan…).

>> Xem thêm:  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

8. Ghi chú:

 • Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá phải xây dựng Hồ sơ thành lập trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

 • Hồ sơ thành lập phải được thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm trú đóng.

 • Hồ sơ thành lập Trung tâm, Hồ sơ cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên phải được lưu tại Văn phòng Trung tâm.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân ?