*Kính gửi* : Công ty luật TNHH Minh Khuê. Tôi co nhu cầu tư vấn và thành lập công ty thương mại và xây dựng. Đặt trụ sở tại Hoàng Mai. Hiện tôi chưa có hộ khẩu Hà Nội. Rất mong công ty tư vấn giải đáp và bao giá những yêu cầu sau: 1. Tôi nên thành lập công ty TNHH hay công ty CP. Ưu nhược điểm của 2 loại hình công ty này. 2. Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì. 3. Báo giá thành lập công ty là bao nhiêu. Hướng dẫn kê khai thuế tại công ty hay đưa đến cục thuế hướng dẫn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mong sớm nhận được phản hồi của quý công ty.

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp luật:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung phân tích:

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Tôi nên thành lập công ty TNHH hay công ty CP. Ưu nhược điểm của 2 loại hình công ty này

 Trước tiên, để lựa chọn loại hình doanh nghiệp thành lập công ty, chúng tôi phân tích rõ ưu điểm và hạn chế của 2 loại hình công ty TNHH và Công ty cổ phần như sau:

a. Công ty cổ phần:

>> Xem thêm:  Giám đốc một công ty có được thành lập hộ kinh doanh ? Mức thuế hộ kinh doanh

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi). Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Sau 03 năm mọi hạn chế đối với cổ đông sáng lập bị bãi bỏ;

- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn;

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Ưu điểm:

- Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp;

- Năng lực hoạt động của Công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;

- Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện để nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

- Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển hình thức kinh doanh từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh ?

- Chuyển nhượng cổ phần dễ dàng, thu hút được nhiều nhà đầu tư thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phiếu.

* Nhược điểm:

- Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn nên dễ có sự phân hoá thành các nhóm cổ động đối lập nhau về lợi ích;

- Quá trình thành lập và quản lý Công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn:

* Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

- Số lượng thành viên tối thiểu là 02 và số lượng tối đa không vượt quá 50;

- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

- Thành viên được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho người không phải là thành viên sáng lập công ty nếu các thành viên sáng lập còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần;

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất của luật

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Ưu điểm của công ty TNHH:

- Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp vào công ty;

- Việc quản lý và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn không quá phức tạp do số lượng các thành viên không nhiều;

- Chế độ chuyển nhượng phần vốn góp được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên công ty.

* Nhược điểm của công ty TNHH:

- Do tên gọi và chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng;

>> Xem thêm:  Thành lập hộ kinh doanh cá thể và những điểm cần lưu ý?

- Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phần.

Như vậy, tùy vào tình hình tài chính vốn góp, huy động vốn, và phạm vi chịu trách nhiệm của các thành viên trong công ty để bạn tiến hành lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. 

2. Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì.

Mỗi một loại hình công ty có những hồ sơ khác nhau. Cụ thể:

 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do đại diện pháp luật công ty ký (theo mẫu qui định) (2 bản);
2. Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các cổ đông sáng lập (hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang (1 bản) ;
3. Danh sách cổ đông sáng lập có chữ ký của tất cả cổ đông và đại diện pháp luật (theo mẫu qui định) (1 bản);
4. Giấy tờ chứng thực của cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực (1bản).
- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức:
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao hợp lệ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác (mỗi loại 1 bản);
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo quy định nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (mỗi loại 1bản);
5. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu (1 bản) ;
6. Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (1 bản);
7. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề (1 bản);
8. Tờ khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu qui định) (1 bản).

Hồ sơ thành lập công ty TNHH gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:
a. Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
b. Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

 3. Báo giá thành lập công ty là bao nhiêu. Hướng dẫn kê khai thuế tại công ty hay đưa đến cục thuế hướng dẫn

Về chi phí dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tới số máy yêu cầu dịch vụ hoặc số tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Về hướng dẫn kê khai thuế tại Công ty, bạn có thể thực hiện theo hình thức kê khai thuế qua mạng hoặc đến trực tiếp chi cục thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Thư báo giá và tư vấn thành lập mới doanh nghiệp của Luật Minh Khuê

Chào anh/chị, Hiện nay tôi có cửa hàng kinh doanh gốm sứ. Và toi đang muốn thành lập 1 công ty nhỏ để có thể đưa hàng vào các siêu thị. Nhưng về vấn đề vốn điều lệ thì tôi để vốn điều lệ 8-10 triệu thì có thể thành lập công ty hợp pháp được không? Và nếu muốn thành lập công ty tôi cần những gì? Và đến đâu? Mong quý công ty sẽ giải đáp thắc mắc giúp tôi sớm! Thanks!!!

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp luật:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung phân tích:

Kinh doanh gốm sứ không nằm trong quy định phải có vốn pháp định, nên với vốn điều lệ 8-10 triệu bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty. Tuy nhiên nếu bạn đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, nhưng nếu bạn đăng ký vốn điều lệ quá cao so với vốn thực tế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Điều kiện để thành lập công ty:

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên gồm:

 1. CMND/ hộ chiếu sao y chứng thực (Không quá 6 tháng) (3 bản)
 2. Chứng chỉ hành nghề sao y chứng thực (Không quá 6 tháng) (nếu có)
 3. Các thông tin về công ty dự định thành lập như:
 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ

Mang hồ sơ đến sở kế hoạch và đầu tư, nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

RẤT MONG BÊN CÁC BẠN TƯ VẤN GIÚP MÌNH NẾU MUỐN MỞ CÔNG TY DU LỊCH THÌ CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ VÀ PHẢI LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ HOÀN THÀNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THEO ĐÚNG PHÁP LUẬT . GIÁ THÀNH ĐỂ HOÀN THÀNH 1 BỘ HỘ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ PHÍ LÀM THỦ TỤC, GIẤY TỜ XIN CẢM ƠN !

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

I. Cơ sở pháp luật:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
- Thông tư 01/2013/TT-BKHĐTvề việc hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

II. Nội dung phân tích

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành:
Theo điều 43 luật du lịch điều kiện doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành
"Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế."

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa quy định tại điều 44 luật du lịch:
1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại điều 46 luật du lịch:
1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này.
3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
5. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.

Theo các cơ sở trên, doanh nghiệp muốn thực hiện kinh doanh lữ hành phải có ngành nghề kinh doanh lữ hành trên giấy phép ĐKKD và sau đó xin cấp phép kinh doanh lữ hành tại sở văn hóa, thể thao và du lịch..

2. Thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên gồm:

 1. CMND/ hộ chiếu sao y chứng thực (Không quá 6 tháng) (3 bản)
 2. Chứng chỉ hành nghề sao y chứng thực (Không quá 6 tháng) (nếu có)
 3. Các thông tin về công ty dự định thành lập như:
 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
Dear anh chị, Bên em muốn nhờ bên anh chị thành lập công ty phát triển phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty 100% vốn Malaysia tại Việt Nam, có công ty mẹ tại Malaysia. Hình thức công ty: công ty trách nhiệm hữu hạn. Anh chị có thể gửi em báo giá ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều!

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

I. Hồ sơ và thông tin Quý vị cần cung cấp gồm:
1. Thông tin về cá nhân tại Việt Nam.

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);


2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

+ Hộ chiếu của nhà đầu tư;

+ Bản xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư ;

+ Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);


3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân:

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Nghị quyết/Quyết định góp vốn đầu tư của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nước ngoài;

+ Bản sao có lãnh sự hóa và công chứng dịch Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập của công ty nước ngoài;

+ Điều lệ hoạt động của công ty;

+ Bản báo cáo tài chính qua kiểm toán năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);

4. Thông tin về doanh nghiệp dự định thành lập:

+ Thông tin tên doanh nghiệp;

+ Địa chỉ kinh doanh của công ty;

+ Vốn điều lệ/Vốn đầu tư của công ty dự đình thành lập;

+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh;

và các thông tin hợp lệ khác theo yêu cầu của khách hàng.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

5. Chứng minh địa điểm kinh doanh hợp pháp

+ Hợp đồng thuê trụ sở (Nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tại VN) đã được công chứng;

+ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lưu ý:

- Hợp đồng thuê nhà ký với pháp nhân thì pháp nhân đó phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản trên giấy phép kinh doanh; ký với cá nhân nếu thời hạn hợp đồng thuê nhà trên 06 tháng phải được xác lập tại văn phòng công chứng.

- Các hồ sơ khác liên quan đến việc giải trình ngành nghề kinh doanh (mục tiêu, khách hàng, nhân công….). và chi phí và thủ tục làm hồ sơ bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162  hoặc gửi qua

xin chào, mình là phương, hiện nay mình đang chuẩn bị thành lập công ty, mình muốn được tư vấn và hổ trợ mình có thể xin địa chỉ hoặc số điện thoại để liên lạc được không. Mong hồi âm Trân trọng. -- pp88

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê!

Để được tư vấn trực tiếp, bạn có thể đến trụ sở công ty tại :

Phòng 802, Tòa nhà VNT (Ocean Group), số 19, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 043-9916057 Email: lienhe@luatminhkhue.vn

>> Xem thêm:  Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính của doanh nghiệp

Chi nhánh HCM: Tầng 18, Tòa nhà Bitexco Office, 19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Hoặc bạn có thể gặp luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6162

Chào anh/chị , bên em hiện đang muốn thành lập công ty phần mềm ở TPHCM , thì cần có những thủ tục nào vậy anh/chị , những ưu đãi thuế , phí dịch vụ , ưu và khuyết điểm của từng loại như thế nào , bên quý công ty có thể gửi mail chi tiết giúp em không ạ . Và giá cho dịch vụ trọn gói này là bao nhiêu ạ . Em cám ơn

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê, do bạn không nói rõ công ty bạn dự định thành lập có vốn đầu tư nước ngoài hay không nên chúng tôi xin được tư vấn như sau :

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

I. Hồ sơ và thông tin Quý vị cần cung cấp gồm:
1. Thông tin về cá nhân tại Việt Nam.

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);


2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

+ Hộ chiếu của nhà đầu tư;

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

+ Bản xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư ;

+ Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);


3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân:

+ Nghị quyết/Quyết định góp vốn đầu tư của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nước ngoài;

+ Bản sao có lãnh sự hóa và công chứng dịch Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập của công ty nước ngoài;

+ Điều lệ hoạt động của công ty;

+ Bản báo cáo tài chính qua kiểm toán năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);

4. Thông tin về doanh nghiệp dự định thành lập:

+ Thông tin tên doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký thành lập công ty nhanh tại Hà Nội

+ Địa chỉ kinh doanh của công ty;

+ Vốn điều lệ/Vốn đầu tư của công ty dự đình thành lập;

+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh;

và các thông tin hợp lệ khác theo yêu cầu của khách hàng.

5. Chứng minh địa điểm kinh doanh hợp pháp

+ Hợp đồng thuê trụ sở (Nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tại VN) đã được công chứng;

+ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lưu ý:

- Hợp đồng thuê nhà ký với pháp nhân thì pháp nhân đó phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản trên giấy phép kinh doanh; ký với cá nhân nếu thời hạn hợp đồng thuê nhà trên 06 tháng phải được xác lập tại văn phòng công chứng.

Các hồ sơ khác liên quan đến việc giải trình ngành nghề kinh doanh (mục tiêu, khách hàng, nhân công….). và chi phí và thủ tục làm hồ sơ bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162  hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

DEAR ANH CHỊ: EM MUỐN THÀNH LẬP CÔNG TY VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN, - ĐIỀU KIỆN NHƯ THẾ NÀO? - PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẾN KHI HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC THÌ MẤT BAO NHIỀU TIỀN ( CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH, CON DẤU, HÓA ĐƠN)?? ANH BÁO PHÍ VÀ GỬI CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN GIÚP EM. EM CẢM ƠN Ạ

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý :

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán

2. Nội dung trả lời :

Để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán, Quý khách hàng cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện pháp lý sau theo quy định của pháp luật:

1. Về hình thức công ty dịch vụ kế toán:
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

2. Về cơ cấu tổ chức công ty dịch vụ kế toán:
Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định 129.


3. Về ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán:
Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 43 của Nghị định 129.


4. Về chứng chỉ hành nghề - nhân sự công ty dịch vụ kế toán:
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.


5. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán:
Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:
- Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo q
uy định của Nghị định 129/2004/NĐ-CP.
- Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

Về chi phí và thủ tục làm hồ sơ bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162  hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Em là sinh viên vừa ra trường, bây giờ em muốn đăng ký thành lập công ty về thiết kế nội thất. Vậy cho em hỏi em nên làm những thủ tục hồ sơ nào ? Trong quá trình tìm hiểu thì luật bắt buộc trong 36 tháng phải đóng vốn điều lệ nếu không sẽ bị phạt hành chính từ 5-25 triệu đồng, vậy cho em hỏi phí điều lệ tối thiểu em phải đóng là bao nhiêu ? Và trong quá trình lập công ty cho đến khi hoàn thành, em có cần phải có trụ sở doanh nghiệp không ? Em xin cám ơn anh/chị đã tư vấn giúp em.

 Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn có thể đăng ký kinh doanh thành lập công ty với ngành, nghề: Trang trí nội thất. Sản xuất hàng trang trí nội thất (không chế biến gỗ, gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở) tại Phòng Ðăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại nơi công ty đặt trụ sở chính.Chế biến gỗ, gia công cơ khí, xi mạ điện là ngành nghề thuộc danh mục các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung theo quyết định 200/2004/QÐ-UB ngày 18/08/2004 của ủy ban nhân dân thành phố. Do đó, bạn cần đăng ký sản xuất trong khu công nghiệp hoặc các nơi không thuộc khu dân cư tập trung.Ngoài ra, thiết kế trong lĩnh vực xây dựng thuộc danh mục ngành, nghề có chứng chỉ hành nghề.Căn cứ Ðiều 6.3 Nghị định 139/2007/NÐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ thì:Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh đó phải thực hiện theo quy định dưới đây:

a) Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

c) Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.Căn cứ Luật Xây dựng thì thiết kế trong lĩnh vực xây dựng thuộc danh mục các ngành nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề của một cá nhân giữ chức vụ quản lý ghi trong điều lệ công ty.

Về vốn điều lệ :

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty. Tuy nhiên nếu bạn đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, nhưng nếu bạn đăng ký vốn điều lệ quá cao so với vốn thực tế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Lưu ý mức vốn điều lệ sẽ là cơ sở để áp dụng bậc thuế môn bài cho công ty của bạn.

Về trụ sở công ty :

Bạn phải có trụ sở chính thì mới được thành lập công ty.

>> Xem thêm:  Cho thuê nhà có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh ?

1. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).


2. Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mọi thắc mắc khác cần giải đáp bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Xin chào luật sư ! Em đã thành lập công ty, trong phần lĩnh vực kinh doanh của công ty có mục lĩnh vực giáo dục. nay em mở 1 trung tâm Anh Ngữ và đã bắt đầu hoạt động. Nhưng hôm trước bên Phường có vào kiểm tra và nói bên trung tâm em chưa có giấy phép kinh doanh theo quy định. Cho em hỏi trường hợp của em như vậy là đúng hay chưa? và mức phạt em phải chịu là bao nhiêu ? mong luật sư trả lời sớm nhất giúp em nhé

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

A. Về việc xử phạt của UBND phường

Nếu trung tâm của bạn có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì sẽ miễn xác nhận của UBND phường ( xã). 

Nếu trung tâm bạn không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì bạn bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh của UBND phường(xã).

Mức phạt mà trung tâm bạn phải chịu do chưa có giấy phép kinh doanh theo quy định của UBND phường(xã):

-.Điều 6. nghị định 185/2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định

-Như vậy đối với trường hợp của bạn không có đăng ký kinh doanh có thể bị phạt theo khoản 2 điều 6 nghị định 185/2013/NĐ-CP mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, trên thực tế quyết định sẽ ở mức trung bình khoảng 7.500.000 VNĐ.

B.Để thành lập trung tâm Anh ngữ bạn cần những thủ tục như sau :

I/ Điều kiện thành lập :

Tổ chức cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Bồi dưỡng văn hóa được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện sau : 

1. Về cơ sở vật chất : 

- Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm ) Trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa là 7 phòng học và khu vực hành chính (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, giáo viên,…).

- Có sân bãi gửi xe.

- Có trang bị hệ thống PCCC theo quy định. 

- Mỗi Trung tâm được phép hoạt động tại 01 (một) địa điểm chính, có thể có điểm phụ nếu đủ điều kiện và được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, cho phép.

2. Về đặt tên Trung tâm:

- Tên Trung tâm là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.

- Đặt tên theo quy định : Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng.VD: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ABCD

3.Về Giám đốc Trung tâm : 

- Giám đốc có bằng tốt nghiệp Đại học, đã có quá trình công tác, dạy học ít nhất 3 năm, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý tốt, lý lịch rõ ràng , đủ sức khỏe, tuổi đời dưới 70 tuổi và có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

- Mở loại hình Trung tâm nào, Giám đốc Trung tâm phải có bằng cấp chuyên môn về loại hình, môn học đó.

- Nhiệm kỳ Giám đốc là 5 năm. Một người có thể được công nhận chức danh Giám đốc nhiều nhiệm kỳ.

- Giám đốc công ty, doanh nghiệp…, có thể là Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ tiêu chuẩn qui định

II/ Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

A/ Hồ sơ mở cơ sở : 

1.Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa (theo mẫu) :

- Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm.

- Đơn phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường (xã ) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn. 

- Có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở Trung tâm.

- Đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư miễn xác nhận của UBND phường ( xã). 

2. Đề án tổ chức và hoạt động : ( Do Minh Khuê và công ty phối hợp soạn thảo )

+ Mục đích

+ Phương hướng hoạt động :- Kế hoạch chương trình giảng dạy (SGK, tài liệu, phân phối chương trình giảng dạy từng môn cụ thể – ghi rõ áp dụng chương trình nào?)

- Quy mô đào tạo

- Cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân bãi); phương tiện, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.

- Tổ chức nhân sự :Giám đốc (tóm tắt lý lịch, quá trình công tác).Danh sách trích ngang giáo viên, kế toán, thủ quỹ (mẫu)Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.

- Tài chính :Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học sinh - cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau ).Chi : lương giáo viên (60%), nhân viên, cơ sở vật chất quảng cáo, văn phòng phẩm, 1% quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tính tỷ lệ %). Bản chiết tính học phí tính theo tỷ lệ % của 1 lớp/1 tháng (mẫu)+ Kiến nghị và cam kết

3. Hồ sơ của Giám đốc :

- Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.- Bản sao văn bằng chuyên môn,văn bằng quản lý có thị thực.

- Bản sao hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài).

4. Hồ sơ về cơ sở vật chất :

- Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở Trung tâm thì photo văn bản quyền sử dụng nhà, đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.

- Nếu mặt bằng thuê mướn của trường học phải do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký hợp đồng và có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành ).

- Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty ... phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.

- Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của tư nhân phải có công chứng Nhà nước.Nội dung Hợp đồng thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời gian ít nhất từ 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có . 

5. Hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán :

- Lý lịch có xác nhận của Uûy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

- Văn bằng có thị thực

- Phiếu khám sức khỏe do Phòng khám khu vực hoặc bệnh viện cấp (Người đang trực tiếp làm việc trong các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được miễn trừ )

- Hợp đồng lao động : Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH (giao cho người lao động 01 bản) 

III/ Thủ tục : 

Nộp hồ sơ xin phép tại Sở giáo dục và đào tạo! Thời hạn thẩm định hồ sơ là 15 ngày

Mọi thắc mắc khác cần giải đáp bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

e chào a/c: bên e hiện giờ đang muốn góp vốn từ bên hàn về công ty ở việt nam. mà từ 18/6/2013 thành lập công ty thì bên e chưa mở 1 tài khoản góp vốn nào. vậy bây giờ công ty mở tài khoản góp vốn thì có bị quy vào tội nộp chậm vốn ko ạ. và nếu như vậy thì sẽ bị xử phạt thế nào. bây giờ nhà e góp vốn theo giấy chứng nhận đầu tư sửa lần 1 ngày 28/01/2015 thì có được ko ạ. Mong a/c tư vấn giúp e . Em cám ơn anh / chị ạ!

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Về thời hạn góp vốn điều lệ trong công ty cổ phần theo quy định tại điều 112 luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

Như vậy, theo quy định trên công ty bạn đã vi phạm quy định về thời hạn thực hiện việc thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua vì quy định chỉ sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn trường hợp công ty bạn đã thành lập 1 năm (tức là quá 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nên theo quy định tại điều 23 nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về mức xử phạt như sau:
Điều 23. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn;

b) Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký gia hạn hoạt động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc đăng ký giảm vốn điều lệ theo quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc buộc góp đủ số vốn như đã đăng ký đối với các loại hình doanh nghiệp khác có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Buộc định giá lại tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

d) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.

Mọi thắc mắc khác cần giải đáp bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./. 

Bộ phận luật sư doanh nghiệp