Vậy tôi xin hỏi : Tôi nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện? Bởi theo chủ định của tôi thì tôi chỉ muốn thành lập một địa chỉ hợp pháp cho một người đại diện để tiện giao dịch với các đối tác trên Hà nội. Mọi hoạt động như kê khai thuế,phát hành hoá đơn tôi vẫn kê khai và báo cáo ở TP Hải Dương. Nếu thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện như vậy ở Hà nội thì hoạt động của công ty chúng tôi sẽ do cục thuế Hải Dương hay Hà Nội quản lý? Công ty có văn bản pháp luật nào quy định về việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện thì cho tôi xin để tôi tham khảo.Hoặc giới thiệu cho tôi để tôi mua sách về đọc ?

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý công Ty!

Xin hồi âm cho tôi vào địa chỉ hòm thư!

Người gửi: trang nguyenthi

Trả lời:

Chào bạn

Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 thì:

1. VPĐD là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu của doanh nghiệp.

2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ dân sự  phát sinh từ giao dịch của VPĐD và chi nhánh.

Như vậy, theo quy định trên thì cả văn phòng đại diện và chi nhánh đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng văn phòng đại diện không có chức năng trực tiếp kinh doanh, chỉ là nơi ký kết hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở văn phòng đại diện đó. Theo chủ định của bạn thì bạn chỉ muốn thành lập một địa chỉ hợp pháp cho một người đại diện để tiện giao dịch với các đối tác trên Hà nội( tức nơi được thành lập mới này không phát sinh hoạt động kinh doanh). Mọi hoạt động như kê khai thuế,phát hành hoá đơn tôi vẫn kê khai và báo cáo ở TP Hải Dương. Như vậy, trong trường hợp này bạn nên thành lập văn phòng đại diện là hợp lý hơn cả.

Cần lưu ý thêm : Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty bạn phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện (Theo quy định tại  khoản 1 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp):

Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Vì công ty của bạn lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính nên trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, công ty bạn phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( khoản 4 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

Nếu thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện như vậy ở Hà nội thì hoạt động của công ty chúng tôi sẽ do cục thuế Hải Dương hay Hà Nội quản lý?

Về vấn đề này bạn cần lưu ý:

Điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT- BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định : “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”

Theo căn cứ trên thì Văn phòng đại diệ trực thuộc Công ty không phát sinh  doanh thu thì không cần thực hiện những thủ tục kê khai thuế mà đơn vị chủ quản thực hiện việc kê khai thuế

 Văn phòng đại diện trực thuộc công ty không phát sinh kinh doanh, không phát sinh doanh thu thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài.

Như vậy, việc bạn lập văn phòng đại diện tại Hà Nội thì hoạt động của công ty bạn sẽ do cục thuế Hải Dương quản lý.

Tham khảo văn bản pháp luật liên quan:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

- Quyết định số 337/QĐ-BKH về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

---------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: