Công ty tôi hiện đang thay đổi một số thông tin trên đăng ký kinh doanh và trong quá trình đăng ký bên sở Kế hoạch đầu tư có yêu cầu bồ sung một số mã ngành chưa khớp với hệ thống ngành kinh tế VN, đó là ngành:
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Doanh nghiệp chỉ hoạt động xây dựng công trình khi đáp ứng đủ năng lực theo quy định pháp luật)
Rất mong được Luật Sư của công ty luật giải đáp.
Xin chân thành cảm ơn.

Người hỏi: Lê Thị Thanh

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệpcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lí: 

Luật Doanh nghiệp 2005

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư, công ty bạn hiện đang tiến hành thay đổi một số thông tin trên đăng ký kinh doanh và trong quá trình đăng ký bên sở Kế hoạch đầu tư có yêu cầu bồ sung một số mã ngành chưa khớp với hệ thống ngành kinh tế VN. Trong trường hợp này, để tiến hành thay đổi thông tin trên đăng kí kinh doanh, bạn phải thực hiện theo các qui định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2005 như sau:

"1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

2. Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh."

Trường hợp ngành nghề kinh doanh mà bạn muốn thay đổi chưa có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì sẽ được giải quyết theo qui định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP như sau:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

"3. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để xem xét bổ sung mã mới."

Theo đó, công ty của bạn có thể đề nghị cơ quan đăng kí kinh doanh thông báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét bổ sung mã mới (nếu ngành nghề mà công ty bạn đề gnhij thay đổi chưa được qui định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành khác) để thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh cho công ty của bạn.

Chúc bạn thành công!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?