Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư                                         

Người gửi: Vu Hang

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Tư vấn pháp luật kinh doanh game hợp pháp ?

Tư vấn pháp luật kinh doanh game hợp pháp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn! Với câu hỏi của bạn Công ty Luật Minh Khuê xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu Tư 2005

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT/BVHTT-BBCVT-BCAVề quản lý trò chơi trực tuyến (Online Game)

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

- Biểu Cam kết cụ thể về Dịch vụ của Việt Nam sau khi gia nhập WTO.

2. Luật sư tư vấn:

Trước hết, chúng tôi xin nói qua về điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đối với doanh nghiệp:

Theo Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT/BVHTT-BBCVT-BCA Về quản lý trò chơi trực tuyến (Online Game) có quy định như sau:

Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến khi đáp ứng các  điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế đã đăng ký kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc trò chơi điện tử (không kinh doanh tại trụ sở) theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc xét duyệt các điều kiện để được cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam căn cứ theo qui định của Luật Đầu tư và các Điều ước quốc tế liên quan đến dịch vụ văn hoá và Internet mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

2. Có văn bản của Bộ Văn hoá - Thông tin đồng ý về nội dung, kịch bản của từng trò chơi;

3. Có văn bản xác nhận của Bộ Bưu chính, Viễn thông trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chất lượng dịch vụ và các quyền lợi chính đáng của người sử dụng dịch vụ.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

Ở đây, doanh nghiệp của bạn có vốn đầu tư nước ngoài 100% thì thương nhân nước ngoài được coi là có hiện diện thương mại tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**). Như vậy theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO, thương nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ chỉ được phép dưới hình thức hợp đồng hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh. 

Về thủ tục đăng ký cấp cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp trong ngành nghề kinh doanh trò chơi trực tuyến (Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

1. Đối tượng áp dụng: Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III  Nghị định 108/2006/NĐ-CP, và dự án không sử dụng đất.

2. Hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm: 

+ Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư  (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo qui định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm: Dự thảo Điều lệ Công ty và Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên;  Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư; Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với  công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định;    Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

3.  Hồ sơ đề nghị xét duyệt nội dung và kịch bản trò chơi trực tuyến gửi về Bộ Văn hóa - Thông tin gồm:

+ Đơn đề nghị của doanh nghiệp.

+ Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc trò chơi điện tử (không kinh doanh tại trụ sở).

+ Các thông tin về trò chơi gồm có:

- Tên trò chơi trực tuyến;

- Nguồn gốc trò chơi (ghi rõ nhập khẩu hay sản xuất trong nước);

- Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm trò chơi của doanh nghiệp đang sở hữu và văn bản đồng ý cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi tại Việt Nam;

- Loại hình trò chơi (trò chơi trực tuyến nhập vai hay trò chơi trực tuyến thông thường);

- Tóm tắt các nội dung và kịch bản chính của trò chơi;

- Các ngôn ngữ sử dụng trong trò chơi;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Các thông tin cần thiết khác.

4. Quy trình thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến: 

Bộ Văn hoá - Thông tin là cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định và phê duyệt nội dung, kịch bản của các trò chơi trực tuyến.  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung, kịch bản của trò chơi.

5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.​​

Chú ý: Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Trên đây là những giải đáp từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Công ty!

Trân Trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến qua tổng đài điện thoại

--------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài