1. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở giao thông vận tải tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh chính.

2. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Nơi đăng ký tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa của Sở giao thông vận tải.

4. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải ban hành;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

- Phương án kinh doanh (theo mẫu);

- Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế đối với trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao giấy chứng nhận); hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe.

- Hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc giữa trung tâm điều hành và các xe đã đăng ký ử dụng tần số vô tuyến điện với cơ quan có thẩm quyền.

5. Điều kiện được cấp phép:

a. Đơn vị kinh doanh: doanh nghiệp, hợp tác xã
- Có đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ôtô theo quy định của pháp luật.
- Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe; Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. Phải bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật
- Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức doanh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:
+ Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;
+ Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;
+ Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.
- Có nơi đỗ xe: đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
- Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;
- Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.

b. Về phương tiện
- Có sức chứa ≤ 09 (chín) chỗ ngồi (kể cả người lái xe)
- Niên hạn sử dụng: ≤ 12 năm.
- Ghi tên và số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã ở mặt ngoài hai bên thân hoặc hai bên cánh cửa xe.
- Có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn trên nóc xe.
- Gắn đồng hồ tính tiền theo kilômét lăn bánh và thời gian chờ đợi, được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì.
- Có đăng ký một mầu sơn thống nhất, biểu trưng (logo) của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, số điện thoại giao dịch
- Có niêm yết giá cước ở mặt ngoài cánh cửa xe và bên trong phía dưới vị trí gắn đồng hồ tính tiền.
- Có đăng ký và gắn biển số do cơ quan có thẩm quyền cấp
+ Xe ôtô thuộc quyền sở hữu của đơn vị
+ Xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.
- Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

c. Về lái xe và nhân viên phục vụ trên xe
- Lái xe: có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh, có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển; không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật, được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT

---------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: