Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê, với trường hợp của bạn, Luật Minh Khuê xin tư vấn cho bạn như sau:

– Thứ nhất, về điều kiện được cấp lại chứng chỉ Quản tài viên:Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị Định 22/2015/NĐ-CP :

Điều 5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu bị mất chứng chỉ hoặc chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên”.

Pháp luật hiện hành quy định, người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu bị mất chứng chỉ hoặc chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét cấp lại.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn nói bạn đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nhưng trong lúc chuyển nhà bị mất. Trong trường hợp này, bạn sẽ được xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

– Thứ hai, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị Định 22/2015/NĐ-CP:

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-03 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm

Như vậy, để được cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên, bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gửi lên Bộ Tư pháp, nội dung hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-03

+ 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, bạn gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí cấp lại theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho người đề nghị.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập