Đến nay công ty tôi muốn chia tách các phần tài sản trên đát cho các cổ đông để tiện việc kinh doanh vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì và các cổ đông được chia tách ấy có được tiếp tục quyền thuê đất của nhà nước nữa không. Xin luật sư sớm tư vấn cho công ty tôi để công ty tôi sớm được giải quyết những băn khoăn thắc mắc về việc thủ tục  luật đất đai của nhà nước. Xin cản ơn luật sư. Nếu được tư vấn xin luật sư gửi cho tôi theo địa chỉ:

Người gửi: Diep

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn thủ tục chia công ty ?

Tư vấn thủ tục chia công ty - Ảnh minh họa

Trả lời:

Vấn đề về thủ tục chia công ty:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

+ Quyết định chia công ty của Đại hội đồng cổ đông,và nêu rõ những công ty được thành lập

+ Giấy đăng kí kinh doanh của công ty;

+ Giấy đề nghị chia công ty

+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  về việc chia công ty;

+ Phương án kinh doanh (bao gồm cách thức thực hiện, đánh giá hiệu quả kinh tế, phạm vi kinh doanh, dự báo tình hình tài chính trong ba năm tới, phương án phân chia, xử lý hợp đồng còn tồn tại) khi thực hiện chia công ty

+ Danh sách cổ đông và vốn điều lệ của tổ chức hình thành sau khi chia công ty

+ Phương án tài sản;

+ Danh sách công ty được thành lập;

Bước 2: Nộp hồ sơ cho phòng kinh doanh cấp tỉnh.

Bước 3 Nhân kết quả trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và ra Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị chia.

Vấn đề về thủ tục thành lập công ty sau khi chia

Hồ sơ bao gồm:

 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp 

2. Dự thảo Điều lệ Công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập 

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

- Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

- Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức ;

5. Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty

7. Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN của các công ty thực hiện chia có liên quan.

8. Các giấy tờ khác nếu công ty mới có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Văn bản bổ nhiệm cá nhân có chứng chỉ hành nghề được cử giữ chức danh quản lý (nếu pháp luật chuyên ngành quy định Giám đốc/Người quản lý Công ty phải có chứng chỉ hành nghề); hoặc Hợp đồng lao động với Người có chứng chỉ hành nghề (nếu pháp luật chuyên ngành quy định cán bộ chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng kí kinh doanh

Bước 3 Nhận kết quả

Vấn đề về quyền sử dụng đất

Do đây mảnh đất đang công ty bị chia thuê vậy khi tiến hành chuyển giao quyền thuê hai mảnh đất từ công ty bị chia cho  công ty A và B thì cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b và điểm i “ tách quyền sử dụng đất của tổ chức”khoản 4 Điều 95 Luật Đất Đai 2014. 

Theo  điều 9 Thông Tư 24-2014/BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính, các giấy tờ cần thiết gồm:

- Quyết định tách công ty của Đại hội đồng cổ đồng bị chia có nội dung về chuyển giao mảnh đất (là tài sản )thuộc QSD của công ty cho công ty được chia

- Biên bản họp đại họp của công ty về tách công ty của công ty bị chia

- Phương án chia tài sản của công ty bị chia

- Đơn đăng ký biến động đất đai;(theo mẫu )

- Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai mảnh đất trên.

- Hợp đồng thuê đất của Công ty bị chia

- Giấy đăng kí kinh doanh của công ty được thành lập

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin quyền sử dụng mảnh đất

- Giấy định giá hai mảnh đất.

Thủ tục: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

Bước 1: Công ty bị chia nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường . Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả…..chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

- Kiểm tra hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương nơi có đất xác minh thực địa (nếu cần); trường hợp đủ điều kiện thì chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời gửi cho chủ sử dụng đất biết; trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì làm văn bản nêu rõ lý do và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

 - Sau khi công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì thực hiện xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì in giấy chứng nhận kèm hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ, ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng  thông báo cho công ty A và công ty B thực hiện nghĩa vụ tài chính; thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thu hồi bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp để quản lý theo quy định

Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng chuyển kết quả thực hiện cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Công ty  sau khi hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê