Xin hỏi luật sư:

1. Vậy sự chuyển đổi này có thực hiện được không ?

2. Nếu được thì cần những giấy tờ như thế nào? Và có cần khai báo lại với Sở Kế hoạch hay cơ quan thuế không? Có đổi giấy đăng ký kinh doanh không?

Xin cảm ơn!

 

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý: 

Luật doanh nghiệp 2014 

2. Luật sư tư vấn: 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê, nội dung câu hỏi của bạn đẫ được đội ngũ lụât sư của chúng tôi nhgiên cứu và tư vấn như sau:

>> Xem thêm:  Ba mất, mẹ có được nhận toàn bộ phần vốn góp trong công ty?

Thứ nhất, về việc có được chuyển đổi phần vốn góp hay không. Điều 37 luật doanh nhgiệp 2014 quy định 

Điều 37. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hạp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Căn cứ vào điều này và thông tin mà bạn cung cấp thì phần vốn góp ban đầu muốn chuyển đổi là xe ôtô nên việc chuyển đổi là tất yếu. Bên cạnh đó đã được sự dồng ý của  hội đồng thành viên do đó việc chuyển đổi này hoàn toàn thực hiện được.

Thứ hai, về các loại giấy tờ và khai báo với cơ quan chức năng.

Khi tiến hành định giá tài sản góp vốn cần các loại giấy tờ sau:

+ Biên bản giao nhận 

+ Biên bản định giá tài sản 

+ Số CMTND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân của chủ sở hữu tài sản

+ Các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu xe 

Việc chuyển đổi từ vốn góp là Xe ôtô sang vốn góp là tiền phải được thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý của nhà nước đồng thời tránh những tranh chấp phát sinh sau này. Sau khi chuyển đổi bạn chỉ cần báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để sửa đổi giấy đăng ký kinh doanh mà không phải đổi giấy phép kinh doanh mới.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê