Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2005

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH

2. Nội dung phân tích:

Khoản 5 Điều 87 quy định

>> Xem thêm:  Chuyển nhượng cổ phần không thông qua giao dịch chứng khoán?

Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông.

Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ bị huỷ bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biêu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Vì công ty bạn thành lập chưa đủ 3 năm nên theo quy định tại khoản 5, Điều 84 Luật doanh nghiệp, việc chuyển nhượng cổ phần của bạn cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trường hợp này, hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp gồm có:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần (mẫu tại Thông tư số 14/2010/TT-BKH)

- Biên bản của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần, thay đổi cổ đông sáng lập;

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Mẫu tại Thông tư số 14/2010/TT-BKH)

- Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

- Bản sao công chứng đăng ký doanh nghiệp; bản sao công chứng đăng ký thuế (nếu có);

- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân của cổ đông nhận chuyển nhượng;

Hồ sơ thay đổi Giám đốc hoặc Tổng giám đốc gồm có:

1. Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc Công ty;

2. Quyết định họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc Công ty;

3. Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;

4. Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc mới;

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc mới nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty