Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: B.V.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm?

Luật sư tư vấn luật dân sư gọi : 1900.6162

Trả Lời:

Chào bác! cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bác như sau:

Căn cứ pháp lý:

-Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giảm biên chế. 

-Quyết định 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

Nội dung tư vấn:

-Thứ nhất, theo thông tin bác cung cấp thì bác nguyên là  chủ tịch HĐQT, giám đốc,người đại diện vốn nhà nước tại công ty cổ phần (vốn nhà nước chiếm 51%) tháng 12/2012 Tổng công ty ĐT kinh doanh vốn nhà nước đã bán hết phần vốn tại công ty. Bác đã làm đơn gửi UBND tỉnh, sở Nội Vụ nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được việc làm cho bác, cơ quan có thẩm quyền cũng chưa đưa ra quyết định gì về trường hợp của bác về giải quyết chế độ, đến nay thì nghị định 108/2014/NĐ-CP có hiệu lực nên trường hợp của bác hiện giờ có thể giải quyết theo nghị định 108/2014/NĐ-CP để xác định đây là trường hợp tinh giảm biên chế.

Theo quy định tại khoản 4, điều 6 nghị định 108/2014/NĐ-CP về các trường hợp tinh giảm biên chế thì:

"Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh."

Theo đó, bác thuộc trường hợp tinh giảm biên chế. Bác sinh ngày 20 tháng 6 năm 1961 đến nay thì bác đã đủ 54 tuổi. Căn cứ vào nghị định 108/2014/NĐ-CP thì bác có thể được hưởng một trong những chính sách sau đây. Do bác không nói rõ công việc cụ thể cũng như thời gian bác đóng bảo hiểm xã hội nên chúng tôi chỉ có thể tư vấn như sau:

+Căn cứ vào khoản 3, điều 8 quy định về được hưởng chính sách về hưu trước tuổi như sau: " Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi."

+Căn cứ vào khoản 1, điều 10 nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về hưởng chính sách thôi việc như sau: 

"1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội."

+Ngoài ra, bác có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.Theo khoản 3, điều 10 nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Như vậy, trên đây là những chế độ bác có thể được hưởng theo nghị định 108/2014/NĐ-CP. Tùy theo điều kiện cụ thể mà bác sẽ được hưởng một trong những chế độ trên.

-Thứ hai, về việc tháng 6/2013 thì bác có nộp bảo hiểm ở một công ty tư nhân, điều đó chúng tôi có thể hiểu bác đã đi làm ở công ty đó và công ty tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bác theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2006 và bộ luật lao động 2012. Tuy nhiên, bác không nói rõ là bác nộp bảo hiểm là sổ bảo hiểm mà bác đã được công ty cũ đóng cho hay sổ bảo hiểm mới.

+Bác nộp theo sổ bảo hiểm mà công ty cũ đóng cho bác thì khi tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội bác sẽ được tính theo thời gian đóng trên sổ bảo hiểm xã hội của bác.

+Bác nộp sổ bảo hiểm mới thì theo quy định tại điều 63, quyết định 1111/QĐ-BHXH thì sẽ xử lý như sau:

1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.
2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bác, hi vọng sẽ giúp ích được cho bác. cảm ơn bác đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY  LUẬT MINH KHUÊ.