Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài​

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội​

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu​

Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13​

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về hồ sơ hải quan khi nhập khẩu hàng hóa:

"Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.

Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được người bán chỉ định nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng.

Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên;

b.2) Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, người khai hải quan khai giá tạm tính tại ô “Trị giá hải quan” trên tờ khai hải quan;

b.3) Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định trị giá hải quan.

c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.

Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí được vận chuyển trên các tàu dịch vụ (không phải là tàu thương mại) thì nộp bản khai hàng hoá (cargo manifest) thay cho vận tải đơn;

d) Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu nhập khẩu nhiều lần;

đ) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

Đối với chứng từ quy định tại điểm d, điểm đ khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan;

e) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

g) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau:

g.1) Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước có thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó;

g.2) Hàng hoá thuộc diện do Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát;

g.3) Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử, thuế tự vệ, thuế suất áp dụng theo hạn ngạch thuế quan;

g.4) Hàng hoá nhập khẩu phải tuân thủ các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trường hợp theo thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam hoặc theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu là chứng từ điện tử hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của người sản xuất/người xuất khẩu/người nhập khẩu thì cơ quan hải quan chấp nhận các chứng từ này."

Sau khi lập hồ sơ, bạn thực hiện thủ tục theo như Điều 23 Luật hải quan quy định:

- Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 23 Luật Hải quan)

- Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải (tính từ thời điểm người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a và điểm a khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan):

+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;

+ Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa mà lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.

Thuế nhập khẩu:

Về thuế nhập khẩu các mặt hàng như là ô tô, máy móc, dây chuyền sản xuất mỗi loại khác nhau nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể tỷ lệ thuế suất là bao nhiêu. Bạn có thể tham khảo tại Thông tư số 182/2015/TT-BTC Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Tôi có người anh trai đang định cư tại Thụy Điển, anh tôi muốn mua cho tôi 1 chiếc ôto cũ tại đó. Vậy thủ tục nhập khẩu của nước mình có cho phép nhập khẩu không? Giá nhập khẩu là bao nhiêu? Xe oto BMW X1 đời 2012 giá nhập khẩu và cộng tất cả các thuế vào, để chạy được tại Việt Nam là bao nhiêu tiền?

=> Căn cứ vào khoản 1 Điều 6 Thông tư 04/2014/TT-BCT quy định:

"Điều 6. Nhập khẩu ô tô các loại

1. Ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hoá, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng) được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu (ví dụ: năm 2014 chỉ được nhập khẩu ô tô loại sản xuất từ năm 2009 trở lại đây). Các quy định khác có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành."

Theo đó, xe BMW X1 đời 2012 nghĩa là sản xuất vào năm 2012 thì bạn vẫn có quyền nhập khẩu.

Cho mình hỏi là nhập khẩu máy móc thiết bị thẩm mỹ, làm đẹp thì chịu những loại thuế gì?
Đối với doanh nghiệp chế xuất thì khi nhập khẩu ô tô có phải trả thuế nhập khẩu và thuế GTGT không? và bên em muốn nhập khẩu ô tô cũ 4 chỗ thì sẽ chịu thuế nào, thuế suất là bao nhiêu (nếu có)?

 =>Căn cứ vào Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 quy định:

"Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;
2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại;
3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
4. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu”

- Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ “Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” quy định:

“Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

Do đó, doanh nghiệp bạn thuộc khu chế xuất thì không chịu thuế nhập khẩu.

- Thuế GTGT: Thực hiện theo quy định tại:
+ Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.
+ Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Thực hiện theo quy định tại:
+ Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.
+ Thông tư số 195/2015/TT- BTC của Bộ Tài chính

Em là nhân viên xuất nhập khẩu của một công ty thương mại ở HN chuyên nhập khẩu máy móc, thiết bị xây dựng đã qua sử dụng từ nước ngoài về. Thỉnh thoảng sếp em có nhập khẩu những container hàng gồm nhiều loại máy xây dựng đã qua sử dụng nhưng khi khai hải quan lại không khai hết những loại máy này ra mà chỉ khai một số loại. Em là người chuẩn bị giấy tờ để thông quan những lô hàng này. Nhưng những giấy tờ này chỉ có chữ ký của giám đốc công ty chứ không có chữ ký của em. Vậy liệu trong trường hợp những lô hàng này bị phát hiện là khai khống thì liệu em có phải chịu trách nhiệm gì hay bị truy tố gì không ạ?

=> Giám đốc công ty ký những giấy tờ này trong tình trạng bình thường thì giám đốc là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc bạn soạn thảo những giấy tờ này nhưng bạn không ký thì nếu nôi quy trong công ty quy định thì bạn có thể bị xử lý theo nội quy, còn trước pháp luật bạn không phải chịu trách nhiệm.

Bên em chuẩn bị nhập khẩu mặt hàng nước giặt từ Thái Lan. Em muốn hỏi là khi làm thủ tục nhập khẩu thì có cần giấy công bố cho sản phẩm không? Nếu không thì sau này khi lưu hành trên thị trường có cần công bố gì không ạ?

 => Căn cứ theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định bột giặt không phải là một sản phẩm cần phải xin phép giấy nhập khẩu, tuy nhiên cần phải tiến hành công bố chất lượng cho sản phẩm.

HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ GỒM

1. Quyển công bố tiêu chuẩn cơ sở;

2. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá công bố (chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiêm) kèm theo quyết định ban hành; 

3. Bản sao phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm (đối với hàng hoá cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông).

Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu giường kéo giãn cột sống để làm việc, vậy chúng tôi có phải xin phép trên cục trang thiết bị y tế không. Nếu có thì chúng tôi phải làm những gì. vui lòng báo giá hoàn thiện thủ tục nhập khẩu cho chúng tôi.

=> Căn cứ theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT quy định giường kéo giãn cột sống không thuộc trường hợp phải xin phép được cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Chị tôi hiện đang làm việc tại công ty Dịch vụ, sắp tới tôi có lô hàng nhập Mỹ Phẩm, nhưng vẫn còn mập mờ trong thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, xin được nhờ Anh/ Chị giúp đở. Tôi muốn được biết khi đã tiến hành làm thủ tục Công bố sản phẩm tôi có cần phải tiến hành giám định sản phẩm trước khi mở tờ khai không?

 Khi nhập khẩu mỹ phẩm phải làm công bố (cũng có nghĩa là đăng ký giám định).Khi bạn đã được đăng ký hồ sơ công bố rồi thì không cần phải giám định sản phẩm nữa.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật hành chính.