Vậy nếu đề cử người bên phòng kế toán (nhân viên hoặc trưởng phòng Tài chính) là những người chịu sự chỉ đạo của Ban TGĐ thì có mâu thuẫn trong việc thực thi nhiệm vụ của Ban Kiểm soát không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật doanh nghiệpcủa Công ty luật Minh Khuê,

Ban kiểm soát công ty?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi:1900.6162 

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

2. Luật sư tư vấn:

Về điều kiện làm trưởng ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 điều 163 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mới nhất năm 2021

Điều 163. Ban kiểm soát

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Như vậy, tiêu chuẩn để làm trưởng ban kiểm soát sẽ phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc trong công ty (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác cao hơn)

Về vấn đề bạn thắc mắc liên quan đến tiêu chuẩn của kiểm soát viên tại điểm c khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 164. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Theo như 2 quy định trên thì điều kiện làm kiểm soát viên sẽ phải là  những người không được giữ các chức vụ quản lý công ty và tiêu chuẩn làm trưởng bạn kiểm soát thì là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp -  những người này  không phải là người quản lý công ty ( người quản lý công ty thường là giám đốc, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị)  

Ở đây không hề có sự mâu thuẫn giữa  quy định của pháp luật vì các chức danh mà pháp luật yêu cầu đối với trưởng ban kiểm soát sẽ không phải là các chức danh tham gia quản lý doanh nghiệp 

Tham khảo bài viết liên quan:

Ban kiểm soát của công ty cổ phần 

>> Xem thêm:  Quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc, các phòng ban giúp việc và ban kiểm soát công ty cổ phần

Trưởng ban kiểm soát có được làm việc trong phòng kế toán không

Thù lao và lợi ích khác của thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận  Tư vấn Pháp luật doanh nghiệp