Số tiền cướp được là 249 triệu đồng nhưng anh tôi chỉ được chia 3 triệu. Với mức phạm tội như trên thì anh tôi chịu mức hình phạt là bao nhiêu?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi:Hương Vũ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hình sự của Công ty luật Minh Khuê,

.Tư vấn tội cướp giật tài sản

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:
Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi. Theo các dữ liệu bạn cung cấp, thay mặt cho công ty luật Minh Khuê, tôi xin trả lời câu hỏi như sau:

Theo Khoản 3 Điều 136 Luật hình sự quy định về tội cướp giật tài sản:

“3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.”

Trong trường hợp này, anh trai bạn có chuẩn bị vũ khí, có tính chuyên nghiệp, số tài sản cướp được là 249 triệu đồng. Do đó, anh trai bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 136 Bộ luật Hình sự.

Theo Điều 20 Bộ luật Hình sự quy định về đồng phạm:

“1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2. Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

3. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.”

Anh trai bạn trong trường hợp này là đồng phạm, Tòa án sẽ xem xét vào tình tiết vụ án và anh trai bạn thuộc trường hợp nào của đồng phạm và sẽ đưa ra mức phạt cụ thể.

 

Ý kiến trả lời bổ sung:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Chúng tôi, Theo các dữ liệu bạn cung cấp , tôi có thể trả lời bạn như sau:

 

Trong trường hợp này đây là cướp giật tài sản có tổ chức và có sự chuẩn bị về vũ khí cho thấy tổ chức này có tính chất chuyên nghiệp và có câu kết chặt chẽ với nhau,anh trai bạn đã tham gia thực hiện hành vi phạm tội,vì vậy anh trai bạn là đồng phạm trong vụ cướp giật tài sản này.

Đồng phạm

+   Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

+   Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm.

-    Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

-    Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

-    Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

+   Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Ngoài ra,theo khoản 3,điều 136 Bộ Luật Hình Sự sửa đổi năm 2009 quy định :

“ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.”

Trong trường hợp này đã chiếm đoạt tài sản là 249 triệu vnđ đã đủ điều kiện theo quy định khoản 3,điều 136 BLHS. Tùy vào tình tiết vụ án và anh trai bạn thuộc trường hợp nào của đồng phạm sẽ đưa ra mức phạt tù cụ thể.

 

Ý kiến trả lời bổ sung thứ hai:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê,

Trong trường hợp này, anh trai bạn cùng những người bạn kia đã có hành vi cùng nhau tiến hành sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác, vi phạm qui định của pháp luật theo qui định tại điều 133 Bộ luật hình sự về tội cướp tài sản:

“ Điều 133. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm”.

Anh trai bạn và những người bạn kia đã cùng có mục đích chiếm đoạt tài sản và đã tiến hành hành vi phạm tội cùng với nhau, vi vậy họ được coi là đồng phạm.

“Điều 20. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”.

Theo luật hình sự, tất cả những người đồng phạm đều bị truy tố, xét xử theo cùng một tội danh, cùng điều luật và trong phạm vi chế tài của điều luật ấy. Vì vậy, anh trai bạn cùng những người bạn kia sẽ cùng bị truy tố về một tội danh. Ở đây, số tiền họ cướp được là 249 triệu đồng, nên họ sẽ bị truy tố theo khoản 3 điều 133 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là từ 12 đến 20 năm tù.

Tuy nhiên, điều 53 bộ luật hình sự cũng qui định về việc xác định trách nhiệm độc lập của mỗi người trong trường hợp đồng phạm:

“Điều 53. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Toà án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó”.

Vì vậy, khi xét xử, tòa án còn phải xem xét về tính chất và mức độ tham gia phạm tội của anh bạn, cũng như những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với anh bạn rồi mới đưa ra mức phạt cụ thể trong khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

----------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: