Văn phòng em thực hiện một Dự án phát triển trong 5 năm, từ tháng 10 năm 2008 đến hết tháng 9/2013. Tuy nhiên đến tháng 3/2013 thì hầu hết cán bộ trong VP sẽ phải chấm dứt hợp đồng vào tháng 3/2013, còn lại vị trí kế toán và Giám đốc Dự án vẫn duy trì văn phòng đến hết tháng 9/2013. Theo như hợp đồng thì tất cả cán bộ khi kết thúc hợp đồng thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc ( tính theo thời gian làm việc X 1/2 tháng lương ), vậy em xin hỏi ngoài việc cán bộ được hưởng trợ cấp thôi việc ra thì cán bộ có được hưởng thêm trợ cấp mất việc làm như mục 1 điều 17 BLLĐ không? và nếu như VP có đóng BHTN cho nhân viên thì việc tính  trợ cấp mất việc làm như thế nào? ( từ năm 2008 đến hết tháng 12/2011 thì cán bộ trong VP không phải đóng BHTN vì số lượng nhân viên dưới 10 người, và từ 1/2012 thì số lượng cán bộ tăng do đó toàn bộ cán bộ trong VP đã đóng BHTN từ tháng 1/2012 đến thời điểm chấm dứt hợp đồng )
Rất mong được các anh/chị giúp đỡ
Em cám ơn nhiều

Người gửi: Dieu Hang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục. Những thắc mắc của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Câu hỏi thứ nhất của bạn là: Ngoài việc cán bộ được hưởng trợ cấp thôi việc ra thì cán bộ có được hưởng thêm trợ cấp mất việc làm như mục 1 điều 17 BLLĐ không?

Theo quy định khoản 1 Điều 17 Bộ luật lao động và khoản 3 Điều 11 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm, người sử dụng lao động có thể cho người lao động thôi việc trong các trường hợp sau: Thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến có năng suất lao động cao hơn; thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít hơn; thay đổi cơ cấu tổ chức như sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị và những thay đổi này dẫn đến người lao động bị mất việc làm và người sử dụng lao động đã đào tạo lại nghề cho người lao động để sử dụng vào công việc mới nhưng vẫn không giải quyết được việc làm. Trong trường hợp này có thể cho NLĐ thôi việc. Tuy nhiên, khi cho NLĐ thôi việc thì NSDLĐ(công ty) phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ.

Câu hỏi thứ hai của bạn là:Và nếu như VP có đóng BHTN cho nhân viên thì việc tính  trợ cấp mất việc làm như thế nào?

Cách tính mức trợ cấp mất việc làm được quy định tại Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 39/2009/ TT- LĐXH hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP. Theo đó thì:

 Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

 Công thức tính trợ cấp mất việc làm:

Tiền trợ cấp mất việc làm

=

Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm

x

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm

x

01

Trong đó:

- Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm (được tính theo năm) được xác định là tổng thời gian người lao động làm việc liên tục cho người sử dụng lao động đó được tính từ khi bắt đầu làm việc đến khi người lao động bị mất việc làm, trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 41 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp tổng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động có tháng lẻ (kể cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tính trợ cấp mất việc làm dưới 12 tháng) thì được làm tròn như sau:

+ Dưới 01 (một) tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm;

+ Từ đủ 01 (một) tháng đến dưới 06 (sáu) tháng được làm tròn thành 06 (sáu) tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 (nửa) tháng lương;

+ Từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên được làm tròn thành 01 (một) năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 01 (một) tháng lương.

- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề của người lao động trước khi bị mất việc làm, bao gồm: tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

- 01 (một) là một tháng lương cho mỗi năm làm việc.

- Mức trợ cấp việc làm thấp nhất bằng 02 (hai) tháng lương, trừ trường hợp thời gian để tính trợ cấp mất việc làm của người lao động làm dưới 01 (một) tháng.

Tại khoản 2 Thông tư này quy định về việc tính trợ cấp mất việc làm khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ không được tính hưởng trợ cấp mất việc làm. Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề trước khi mất việc làm, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định: Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội ( tức thời gian người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

Cách tính trợ cấp mất việc làm được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 (ngày Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành). Không áp dụng cách tính trợ cấp mất việc làm quy định tại Thông tư này để tính lại trợ cấp mất việc làm đối với những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Tham khảo:

Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

Thông tư số 39/2009/TT- LĐXH hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP.

Liên hệ dịch vụ luật sư tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực lao động:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

-----------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: