Trong hợp đồng không ghi rõ thời hạn đặt cọc. Nay bên mua vì việc riêng nên từ chối mua đất và đòi lại tiền đặt cọc. Trong trường hợp này được giải quyết thế nào?

Trân trọng cảm ơn. Người gửi: H.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn trường hợp bên mua đất đòi lại tiền đặt cọc ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005.

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào điều 358 Bộ luật dân sự 2005  quy định :

“Điều 358. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.

Như vậy đặt cọc là một biện pháp bảo đảm để bảo đảm cho các bên thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng. Trong trường hợp bạn nêu thì bên muốn mua đất có đặt cọc cho gia đình bạn một khoản tiền là 30 triệu để thực hiện việc chuyện nhượng quyến sử dụng đất và có hợp đồng đặt cọc, như vậy hình thức hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của bộ luật dân sự, nếu các bên không có thỏa thuận gì thì nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết tức bên mua đất thì sẽ mất số tiền đặt cọc đấy. Như vậy, trong trường hợp này nếu bên kia không muốn mua đất nữa tức từ chối giao kết hợp đồng, bạn sẽ không có nghĩa vụ trả lại số tiền đặt cọc trên mà số tiền đấy sẽ thuộc về bạn.

Nếu trong hợp đồng đặt cọc có thỏa thuận là nếu bên đặt cọc từ chối giao kết hợp đồng thì bên nhận đặt cọc sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc hay hoàn trả lại một phần thì khi đấy sẽ căn cứ vào thỏa thuận quy định cụ thể trong hợp đồng đặt cọc để thực hiện nghĩa vụ trả lại tiền đặt cọc.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê