Người gửi: T.B

Câu hỏi được biên tận từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

Đòi lại tài sản đã tặng cho ?

Tư vấn thủ tục đòi lại tài sản đã tặng cho, gọi: 1900.6162

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

Nội dung phân tích:

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận. Hợp đồng tặng cho có hai dạng: tặng cho có điều kiện và tặng cho không có điều kiện.

>> Xem thêm:  Tư vấn quy định của pháp luật về tặng cho tài sản có điều kiện ?

Trường hợp thứ nhất: Việc vợ chồng bạn tặng cho bà ngoại 90 triệu và không đi kèm điều kiện gì.

 Ðiều 466 Bộ luật Dân sự quy định về tặng cho động sản như sau: Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Việc vợ chồng bạn tặng cho bà số tiền đó không kèm điều kiện gì nên hợp đồng tặng cho có hiệu lực từ thời điểm bạn (bên được tặng cho) nhận tài sản. Theo đó, ngay khi nhận tài sản, số tiền đó đã thuộc quyền sở hữu của bà ngoại.

Ðiều 248 Bộ luật Dân sự có quy định: Khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay hoặc thông qua việc để thừa kế thì quyền sở hữu đối với tài sản của người đó chấm dứt kể từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao. Theo đó, kể từ thời điểm bà ngoại  chủ sở hữu đối với tài sản là số tiền trên, quyền sở hữu của bên cho đã chấm dứt, bên cho không có quyền đòi lại tài sản của bạn.

Trường hợp thứ hai: Việc tặng cho 90 triệu là tặng cho có điều kiện.

Ðiều 470 Bộ luật Dân sự về tặng cho tài sản có điều kiện quy định:

- Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho. Ðiều kiện tặng cho không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

- Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

-Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nếu việc tặng cho giữa vợ chồng bạn và bà ngoại thuộc một trong các trường hợp nêu trên (không thực hiện đúng nghĩa vụ là điều kiện tặng cho) thì bên cho là vợ chồng bạn có quyền đòi lại tài sản.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng!

Bô phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Ông bà nội tặng cho đất cho chú út có cần sự đồng ý những người con khác ?