Trường hợp của em là vi phạm pháp luật, em phải chịu trách nhiệm như thế nào? Con đường ngắn nhất để em giải quyết bảo hiểm xã hội như thế

nào và liệu em có thể giữ lại 1 sổ mà em đang làm hay phải xoá sổ, nếu xoá cả 2 sổ để em đóng lại từ đầu có được không? Thủ tục như thế nào ?

Người gửi: N.T.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động  của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về bảo hiểm xã hội của người lao động?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Bộ luật lao động 2012 

Quyết định số 1111/ QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế  

Nội dung tư vấn:

Theo bộ luật lao động năm 2012 quy định:

Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Như vây,việc bạn cho mượn hồ sơ cùng chứng minh thư cho em gái đi làm là vi phạm pháp luật, thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó có thể sẽ bị hủy và cùng một số vấn đề khác, có thể quy về tội làm giả, làm sai giấy tờ,vi phạm nguyên tắc không trung thực khi tham gia giao kết hợp đồng...Tuy nhiên, nếu như không có hậu quả gì xảy ra và không có khởi kiện, tố cáo gì thì em bạn và bạn sẽ không phải gặp vấn đề gì.

Theo quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội ,bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội ,thẻ bảo hiểm xã hội 

Điểm 3, khoản 1, điều 53 quy định:

>> Xem thêm:  Tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội cho bà nội?

Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHYT, BHTN theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có mức tiền lương, tiền công cao nhất hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời gian dài nhất.

Điều 63 QĐ 1111/QĐ-BHXH quy định về trường hợp người có 2 sổ bảo hiểm trở lên:

“1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.
 
2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có)”.

Trường hợp của bạn đã bị đóng BHXH trùng 3 tháng, từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2012. Bạn sẽ được cơ quan BHXH hướng dẫn lựa chọn một sổ bảo hiểm để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH. Sổ bảo hiểm còn lại sẽ được thu hồi, đồng thời thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó.
 
Việc bạn đề nghị huỷ sổ bảo hiểm cũ làm lại số sổ BHXH mới thì theo quy định của pháp luật hiện hành không cho phép. Vì lý do mỗi người tham gia BHXH chỉ duy nhất được cấp một số sổ BHXH.
 
Theo chúng tôi bạn nên lựa chọn sổ của bạn đã đóng vì thời giạn đóng bảo hiểm xã hội dài hơn. Và mọi thắc mắc bạn nên tham khảo ý kiến từ cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách thức cũng như thủ tục giải quyết vụ việc của bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.

 

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?