Mà theo điều 13 của Quyết định 01/2010/QĐ-UBND thì có khoản sau:

"2. Nhà, công trình khác được xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường nhưng tại thời điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được bồi thường bằng 80% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình theo đơn giá xây dựng mới hiện hành của UBND tỉnh.

3. Nhà, công trình khác được xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường. Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể. Mức hỗ trợ bằng 50% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình theo đơn giá xây dựng mới hiện hành của UBND tỉnh." gđ đã kiến nghị đòi các cơ quan chức năng phải giải quyết theo khoán 2 của điều 13 nhưng các cơ quan chức năng bảo gđ tôi vi phạm vào Kế hoạch sử dụng đất nên mới được giải quyết theo khoản 3 mà không phải là khoản 2 của QĐ này mà gia đình tôi xây dựng trước 01/7/2004; thời điểm đó cơ quan chức năng chưa có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Đến tháng 1/2005 mới có quy hoạch (dự án mà gđ tôi bị thu hồi đất).

Luật sư cho tôi một số việc như sau:

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thẩm quyền công bố là những cơ quan nào?

2. Các cơ quan chức năng căn cứ vào Hợp đồng nhận khoán với Công ty bảo chúng tôi vi phạm vào kế hoạch sử dụng đất có đúng không?

3. Tôi muốn kiện ra tòa án về trường hợp của tôi thì lệ phí nộp có nhiều không ạ?

Xin cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê

 

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

Trả lời :

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013

- Luật khiếu nại năm 2011

- Pháp lệnh 10/2009 Quy định về án phí lệ phí tòa án.

- Luật tố tụng hành chính năm 2015

2. Nội dung trả lời:

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì có kỳ quy hoạch ,kế hoach cấp quốc gia: cấp tỉnh; cấp huyện và kỳ quy hoạch kế hoạch quốc phòng an ninh.

Thứ nhất : Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thẩm quyền công bố là những cơ quan nào? Thì theo Điều 48 Luật đất đai 2013:

Điều 48. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai. 2. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định sau đây:

a) Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thứ hai: Các cơ quan chức năng căn cứ vào Hợp đồng nhận khoán với Công ty bảo chúng tôi vi phạm vào kế hoạch sử dụng đất có đúng không? 

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?

Đây cũng có thể là căn cứ là việc thỏa thuận và thực hiện trong hợp đồng vi phạm vào quy hoạch kế hoach sử dụng đất của cấp huyện bạn. Nhưng theo bạn nói thì " Năm 2002, Gia đình tôi nhận khoán đất cà phê 50 năm (mới canh tác được 16 năm). Năm 2011 tỉnh thu hồi đất phục vụ sự án nâng cấp quốc lộ. gia đình tôi xây dựng trước 01/7/2004; thời điểm đó cơ quan chức năng chưa có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Đến tháng 1/2005 mới có quy hoạch (dự án mà gđ tôi bị thu hồi đất)". Như vậy nếu gia đình bạn xây dựng trước khi có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thì bạn không phải là vi phạm vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và trường hợp của bạn sẽ được áp dụng theo quy định tại khoản 2 của Quyết định ủy ban nhân dân tỉnh bạn.

Thứ ba: Tôi muốn kiện ra tòa án về trường hợp của tôi thì lệ phí nộp có nhiều không ạ?

Trong trường hợp của bạn để bảo vệ quyền lợi của mình bạn có thể khiếu nại quyết đinh hành chính của họ theo quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại .

Điều 7. Trình tự khiếu nại

 1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Theo quy định tại Điều 29 Luật tố tụng hành chính thì: 

Điều 29. Án phí và lệ phí trong tố tụng hành chính:  Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

Theo quy định tại pháp lệnh 10/2009 Quy định về án phí lệ phí tòa án

2. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch: Giá trị tài sản có tranh chấp Mức án phí

a) từ 4.000.000 đồng trở xuống 200.000 đồng

b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp

c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

e) Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Như vây để xác định án phí còn phụ thuộc vào giá trị tài sản tranh chấp cụ thể là bạn phải quy đổi 30 % giá trị tranh chấp là bao nhiêu để xác định tiền án phí.

Thứ 4, UBND thành phố bảo gia đình chúng tôi vi phạm vào Kế hoạch sử dụng đất nên được áp dụng theo khoản 3 của Điều 13 của Quyết định. Cho tôi hỏi UBND tỉnh giao đất cho một công ty để trồng cà phê, công ty đó ký hợp đồng với chúng tôi, chúng tôi vi phạm hợp đồng xây dựng quá diện tích cho phép so với hợp đồng. Vậy UBND tỉnh giao đất cho công ty để trồng cà phê có coi đó là Kế hoạch sử dụng đất theo luật đất đai không? theo luật và các văn bản về đất đai (thời điểm chúng tôi giải tỏa năm 2011): 

Căn cứ theo Điều 39 Luật Đất đai 2013, việc UBND tỉnh xây dựng kế hoạch giao đất cho một công ty để trồng cà phê có thời hạn, thì cũng được coi là Kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai 2013. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất