Trả lời

1. Cơ sở tư vấn:

Luật việc làm 2013;

Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

2. Nội dung tư vấn:

Luật việc làm năm 2013, Nghị định 28/2015/NĐ-CP và thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định về trợ cấp thất nghiệp như sau:

2.1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 49 - Luật việc làm 2013 quy định 4 điều kiện như sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ hai trường hợp: 

Một là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật;

Hai là hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức hàng tháng;

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian quy định:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: phải đóng đủ 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi nghi việc;

+ Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng: phải đóng đủ 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi nghỉ việc;

- Đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi muốn hưởng. Đồng thời phải nộp hồ sơ trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chưa tìm được việc làm sau thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

2.2. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 50 - Luật việc làm 2013, Điều 22 - Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về mức hưởng như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Đồng thời phải đáp ứng điều kiện:

- Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: bình quân tiền lương không quá 05 tháng lương cơ sở.

- Đối với người lao động thuộc đối tượng tiền lương do doanh nghiệp chi trả: không quá 05 lần mức lương vùng.

2.3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 50 - Luật việc làm quy định thời gian hưởng như sau:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ dựa trên cơ sở số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo nguyên tắc: đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng 3 tháng bình quân tiền lương, sau đó cứ đóng đủ 12 tháng sẽ được hưởng thêm 1 tháng nhưng mức tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên nhận thấy nếu bạn chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn sẽ đủ điều kiện để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 5 tháng do đã có 5 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đấy là tư vấn giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu còn vướng mặc hoặc trao đổi vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi:  1900.6162 để được hỗ trợ từ Luật sư tư vấn trực tuyến.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty Luật Minh Khuê