Người gửi: D.V.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn  đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Nội dung trả lời:

Cách tính thuế Giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ% x Doanh thu

Trong đó Tỷ lệ% để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

- Phân phối cung cấp hàng hóa: 1%

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Doanh thu để tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

- Là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

- Nếu Doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Vậy đối với công ty thực hiện tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì căn cứ vào hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng để xác định tổng doanh thu trong tháng của công ty vậy căn cư vào sổ sách kế toán và báo cáo bán hàng để bạn có thể theo dõi được doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng tháng và từ đó có thể so sánh được sự chênh lệch doanh thu giữa các tháng.

Vì bạn không nêu rõ được bạn muốn theo dõi sự vượt mức doanh thu của doanh nghiệp bạn so với yếu tố nào và mục đích phải xác định sự vượt mức của doanh thu nên chúng tôi không thể nêu rõ cho bạn cách tính sự vượt mức của danh thu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cám ơn./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT THUẾ.