Năm 1991 vào làm công nhân của Tổng công ty cao su Đồng Nai, làm công nhân đến nay có 25 năm công tác và đang hưởng hệ số lương 3.09 bậc 5/5. Đã được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian làm công nhân tại Tổng Công ty cao su Đồng Nai, tổng thời gian đóng BHXH là 38 năm.

Vậy xin hỏi Luật gia:

Khi nghỉ hưu (theo quy định hiện hành), có được tính hưởng hệ số lương của cấp bậc là đại úy trước đây hay không ? Hay chỉ hưởng theo hệ số 3.09 của 5 năm cuối công tác như hiện nay ?

Nếu được hưởng theo hệ số của cấp quân hàm đại úy trước đây thì căn cứ vào quy định nào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đ.N.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật bảo hiểm của Công ty luật Minh Khuê

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162

Trả lời:

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bác. Cảm ơn bác đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bác chúng tôi giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Nghị định 152/2006/NĐ-CP nghị định Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nội dung phân tích

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 điều 59 nghị định 152/2006/NĐ-CP có quy định:

"Điều 59.

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên theo các mức tiền lương thuộc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định mà chuyển sang làm công việc khác hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân, sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân chuyển ngành làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà đóng bảo hiểm xã hội có mức lương thấp hơn thì khi nghỉ hưu được lấy mức lương cao nhất của số năm liền kề làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc mức lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm quy định tại  Điều 31 Nghị định này để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu".

Theo quy định này thì bạn của bác là quân nhân, phục vụ trong quân đội nhưng được chuyển về làm việc tại doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì khi nghỉ lương hưu được lấy mức lương cao nhất của số năm liền kề theo mức cấp bậc, chức vụ, phụ cấp thâm niên ( nếu có) trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm theo quy định tại điều 31 của nghị định này để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu.

Như vậy, bạn của bác có thể được hưởng mức lương hưu theo hệ số lương của cấp bậc đại úy nếu hệ số lương này cao hơn hệ số lương mà bạn của bác làm việc trong công ty theo như các phân tích ở trên. 

>> Xem thêm:  Người lao động có thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với công ty thì bị xử phạt như thế nào?

Do bạn của bác thuộc đối tượng hưởng tiền lương do nhà nước quy định, do đó, thời gian để được tính hưởng chế độ lương hưu sẽ được quy định tại các điểm a khoản 1, 2, 3 của nghị định 152/2006/NĐ-CP. Cụ thể:

"Điều 31. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động theo Điều 58, 59 và Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân các mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2007:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

 - Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

3. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01tháng 01 năm 2007 trở đi:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;"

>> Xem thêm:  Các trường hợp người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Dựa vào quy định trên thì cách tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ cho hưởng lương hưu sẽ là:

- 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH  từ trước 1995

- 6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001

- 8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007

- 10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?