Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm

Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm

2. Nội dung tư vấn:

chế độ thai sản và chế độ nghỉ việcTôi đóng bảo hiểm từ tháng 9/2010 đến thời điểm bây giờ là tháng 7/2016, tôi làm đơn xin nghĩ việc trong khi đang mang thai 2 tháng, tới 28/1/2017 là tôi sinh, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không. nếu tôi nghĩ việc, tôi muốn giải quyết nhận BHXH một lần thì tôi có được hưởng thêm trợ cấp thất nghiệp không, Lương cơ bản hiện tại là 3.317.000đ vậy nếu nhận một lần thì được bao nhiêu và cách tính như thế nào ( thời gian tham gia BH là từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2016) mong luật sư tư vấn tôi xin cảm ơn. Thưa luật sư, câu hỏi trên là câu hỏi trước của tôi đã được lau6t5 sư trả lời, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn thêm ở chế độ nghỉ việc. Luật sư có trả lời từ trước năm 2014 thì sẽ hưởng chế độ nghỉ việc 1 năm = 1,5 tháng lương. vậy hưởng tiền lương ở đây là lương ở mức thời điểm đóng hay là lương ở mức hiện tại là 3.317.000đ ạ. chân thành cám ơn.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 thì điều kiện để hưởng chế độ BHXH một lần thì phải đủ 01 năm kể từ ngày bạn nghỉ việc bạn mới được giải quyết hưởng. Còn nếu trước khi sinh con bạn nghỉ việc hẳn tại công ty thì bạn được giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và chế độ thai sản.

Theo đó, về chế độ trợ cấp thất nghiệp, Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp"

Và theo đó, mức hưởng: 60% tiền lương đóng BHXH của bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, vì vậy, nếu tháng gần nhất trước khi nghỉ việc bạn đóng BHXH được 3.317.000 đồng cho mỗi tháng thì bạn được 60% của mức tiền này.

Chào luật sư, Vợ tôi không tham gia BHXH. Còn tôi tham gia BHXH với mức đóng cơ sở là 12 triệu. Cho tôi hỏi nếu tôi sinh con thì sẽ được 2 tháng lương cơ sở là 12 tr hay là 1.150.000? Cám ơn luật sư

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Như vậy, trong trường hợp này, bạn được hưởng 02 lần mức lương cơ sở là 2 x 1.210.000 = 2.420.000 đồng.

XIN CHO TÔI HỎI.TÔI ĐANG ĐÓNG BHXH ĐC 2 NĂM VÀ NGHỈ LÀM Ở CTY CÓ CHỐT SỐ NHƯNG KHI NGHỈ VIỆC TÔI KHÔNG CÓ ĐĂNG KÝ BHTN VỚI CƠ QUAN BHTN. VẬY KHI TÔI ĐI LÀM VÀ ĐÓNG TIẾP 2 NĂM TRƯỚC ĐÓ BHTN CÓ CÒN GIÁ TRỊ NỮA KHÔNG? VÀ SAU NÀY CÓ ĐC CỘNG DỒN GIỐNG NHƯ BHXH KHÔNG?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì:

"6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định."

Như vậy, nếu bạn không làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian bạn đóng BHTN nhưng chưa hưởng BHTN được bảo lưu cho những lần hưởng BHTN về sau nếu đủ điều kiện hưởng.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?