Vậy tôi xin hỏi là:

- Trường hợp vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không ?

- Và hiện nay vợ tôi muốn chuyển trường (Đơn vị công tác) về đơn vị mới có được không ?

- Vợ tôi trúng tuyển trong huyện, nguyện vọng chuyển đến trường mới cũng nằm trên địa bàn huyện, đặc thù của trường mới vợ tôi xin chuyển đến là trường đống trên địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới của hyện Minh Hóa, Quảng Bình. Vậy trường hơp vợ tôi có được thuyên chuyển không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: C.T.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn luật lao động gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo hiểm xã hội 2006

- Luật Viên chức 2010

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nội dung trả lời:

Luật Viên chức 2010 quy định:

Điều 22. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

4. Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

5. Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 27. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

Theo quy định trên, trong thời gian tập sự bạn vẫn được hưởng lương theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức 2010. Như vậy, nếu đơn vị sự nghiệp bạn trúng tuyển có ký hợp đồng với bạn nhưng không cho bạn hưởng lương thì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính.

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 27 Luật Viên chức 2010 thì hợp đồng làm việc trong trường hợp thực hiện chế độ tập sự có thời gian từ 3 tháng đến 12 tháng. Do đó, đối với trường hợp của bạn, đơn vị bạn đang tập sự có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho bạn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Khoản 3 Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định như sau: "Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự."

Như vậy, khi chưa hết thời gian tập sự mà nghỉ sinh con thì thời gian nghỉ sinh đó không được tính vào thời gian tập sự. Theo đó, thời gian tập sự không bị kéo dài mà vẫn giữ nguyên, tuy nhiên thời gian nghỉ sinh không được tính vào thời gian tập sự và khi hết thời gian nghỉ thai sản, bạn sẽ phải hoàn thành thời gian tập sự còn thiếu.

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, nếu bạn đáp ứng được điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

2. Điều kiện để chuyển công tác đến đơn vị mới

Theo quy định của pháp luật thì một trong những điều kiện để viên chức được chuyển công tác đó là đã hết thời gian tập sự theo quy định. Do đó, trong trường hợp này, bạn không thuộc đối tượng được thuyên chuyển công tác. Như vậy, nếu bạn muốn chuyển công tác đến đơn vị mới thì bạn phải chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian tập sự đối với đơn vị cũ và thi tuyển vào đơn vị sự nghiệp mới theo quy định của Luật Viên chức 2010.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ