Nay tôi muốn chuyển toàn bộ diện tích thửa đất thành đất ở thì có được không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tên khách hàng: Hoang Bui

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, gọi 1900.6162.

Trả lời:

Kính thưa Quý khách hàng, Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã nhận được yêu cầu của Quý khách. Vấn đề của Quý khách chúng tôi xin giải đáp như sau:

I - Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai năm 2013.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất.

II - Trả lời.

Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

"1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng".

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 57 nêu trên thì trường hợp của Quý khách khi chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở thì phải làm thủ tục xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Và nếu Quý khách muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở với toàn bộ diện tích là 800m2 thì hoàn toàn có thể được chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở nếu phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất  bao gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một vấn đề quan trọng khi chuyển mục đích sử dụng đất là vấn đề nộp tiền sử dụng đất.

Khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định về đối tượng thu tiền sử dụng đất như sau:

"2. Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau:

a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa;

b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất;

c) Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;

d) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất".

Do đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất của Quý khách phải nộp tiền sử dụng đất. Và việc nộp tiền sử dụng đất còn phụ thuộc vào hạn mức đất ở của địa phương và bảng giá đất.

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức và ngoài hạn mức sẽ chịu các mức tiền sử dụng đất khác nhau. Với diện tích đất ở trong hạn mức, tiền sử dụng đất phải nộp được tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định. Với diện tích đất ở vượt hạn mức, tiền sử dụng đất phải nộp được tính theo Giá đất cụ thể.

- Giá đất tại các địa phương là khác nhau.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.