Nhờ tư vấn: Tôi hiện là công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ơ Cần Thơ (trước đây (8/2010) tôi Hợp đồng chờ thi tuyển 5 năm có đóng bảo hiểm xã hội 5 năm ở xã với chức danh Văn hóa - xã hội), hiện nay tôi mới được tuyển dụng chính thức (tháng 10/2015), khi được tuyển dụng tôi không phải tập sự hưởng lương 100%, thời gian nâng lương lần sau là ngày 01/04/2014 vì lúc đó tôi có bằng đại học (trước đây có bằng Trung cấp năm 2010 nên không được tính nâng lương năm 2010).

Hỏi vậy tôi có đủ điều kiện chuyển từ công chức xã thành công chức huyện không? Bởi theo Nghị định 24/2010 quy định điều kiện là phải làm cán bộ, công chức xã 60 tháng (xin giải thích rõ trường hợp này). Trường hợp của tôi (đóng bảo hiểm xã hội hơn 5 năm, làm chức danh Văn hóa xã hội 5 năm như vậy) có đủ điều kiện chuyển thành công chức cấp huyện không?

Mong sớm nhận được gmail. Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về điều kiện chuyển công chức xã lên công chức huyện?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi : 1900.6162

Trả lời

Nội dung trả lời

 

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nội dung

Trong trường này, mặc dù bạn đã làm việc ở xã 5 năm từ tháng 8/2010 nhưng đến tháng 10/2015 bạn mới được tuyển dụng chính thức và được hưởng lương 100% (không phải tập sự). Vì vậy, bắt đầu từ khi có quyết định tuyển dụng chính thức thì bạn mới chính thức trở thành công chức và được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Nghị định 24/3010/NĐ-CP của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức xã lên công chức từ cấp huyện trở lên được quy định như sau:

"Điều 25. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển

Cán bộ cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên trong trường hợp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1. Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

3. Có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn.

4. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng."

Theo đó, trong trường hợp này, bạn chưa có đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác là cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Bởi vì 5 năm trước mặc dù bạn đã làm việc tại xã với chức danh Văn hóa- xá hội nhưng vẫn chưa có quyết định tuyển dụng chính thức nên 5 năm đó không được tính vào thời gian công tác làm cán bộ công chức tại xã của bạn. Vì vậy bạn cần công tác thêm 5 năm nữa từ khi có quyết định chính thức trở thành công chức cấp xã thì mới đủ tiêu chuẩn xét chuyển lên công chức huyện.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động.