Tôi xin hỏi như trường hợp của em tôi có đủ điều kiện đị giám định để được nghỉ hưu sớm không. , vì em tôi bị cách chức chứ không phải bị suy giảm khả năng lao động nếu đi giám định thì có vi phạm pháp luật không, có ảnh hưởng gì đến gia đình tôi không. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật lao động 2012;

- Luật cán bộ, công chức 2008;

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Luật sư tư vấn

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì anh trai bạn giữ chức vụ Phó chủ tịch xã, là cán bộ và thuộc sự điều chỉnh của luật cán bộ, công chức 2008 (quy định tại điều 61 Luật cán bộ, công chức 2008). Theo đó, điều 60 Luật cán bộ, công chức quy định về tuổi nghỉ hưu của cán bộ áp dụng theo quy định của Bộ luật lao động là đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với lao động nữ( quy định tại điều 187 Bộ luật lao động 2012 và điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Theo đó, tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện để được về hưu trước tuổi đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là đạt độ tuổi từ đủ 51 tuổi và có khả năng suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

>> Xem thêm:  Chức vụ và chức danh được quy định như thế nào ? Tiêu chuẩn một số chức danh cụ thể

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, theo những quy định trên thì việc anh trai bạn bị cách chức không ảnh hưởng đến việc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Vì anh của bạn đã 56 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm, cho nên, nếu tỉnh trạng sức khỏe của anh bạn không bảo đảm thì anh bạn có thể đi giám định tỉ lệ thương tật, nếu tỉ lệ thương tật của anh bạn từ 61% trở lên thì anh bạn đủ điều kiện để hưởng lương hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.0159 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục xử lý kỉ luật viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ?