Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2006

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.  

>> Xem thêm:  Cách tính phần trăm hưởng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

2. Nội dung phân tích

Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

"Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định. [...]"

Như vậy, nếu bác bạn đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại thuộc danh mục do Bộ lao động - thương binh và xã hội và Bộ y tế ban hành thì bác bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Trong trường hợp bác bạn muốn về hưu trước tuổi thì phải đáp ứng được điều kiện quy định tại điều 51, cụ thể như sau:

"Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành."

Như vậy, để về hưu trước tuổi thì bác bạn cần đóng đủ bảo hiểm 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì phải đủ 50 tuổi hoặc có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục do Bộ lao động thương binh xã hội và Bộ y tế ban hành thì mới được về hưu trước tuổi.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bác bạn có 17 năm đóng bảo hiểm tự nguyện, 3 năm đóng bảo hiểm bắt buộc. Theo điều 5, Luật bảo hiểm xã hội thì "3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.", cho nên trong trường hợp này bạn được tính là 20 năm đóng bảo hiểm khi tính chế độ hưu trí. Tức là bác bạn đáp ứng được điều kiện về số năm đóng bảo hiểm.

Tuy nhiên, bạn không cung cấp số tuổi của bác bạn, cũng không cung cấp bác bạn có bị suy giảm 61% khả năng lao động trở lên không và công việc bạn cho rằng độc hại cao có thuộc danh mục hay không, nên chúng tôi chưa thể xác định được bác bạn có đủ điều kiện về hưu trước tuổi hay không. Về danh mục các ngành nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại , nguy hiểm bạn có thể tham khảo tại Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng căn cứ vào các quy định trên đây để biết thêm chi tiết.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162   

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Người lao động có thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với công ty thì bị xử phạt như thế nào?