Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đấu thầu năm 2013

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 7 Luật đấu thầu 2013 quy định:

"Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

d) Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

đ) Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

e) Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu."

Luật đấu thầu và các văn bản liên quan hiện nay chưa có quy định cụ thể về nguồn vốn tối thiểu để đảm bảo cho việc thực hiện đúng tiến độ của gói thầu. Đây là một vấn đề mà rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp đang thắc mắc. Tuy nhiên trong bảng dữ liệu đấu thầu tại mục CDNT2 có yêu cầu ghi rõ thông tin về nguồn vốn và phương thức thu xếp vốn: "Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): _________ [ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]."

Như vậy, về phương thức thu xếp vốn thì trong HSMT được yêu cầu nhà thầu nêu rõ phương thức thu xếp vốn cụ thể.

Vì vậy, Theo quy định của pháp luật thì trong HSMT được yêu cầu nhà thầu chào phương thức thu xếp vốn tại Bảng dữ liệu đấu thầu của dự thảo mẫu HSMT EPC.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn có cần phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu