Và tôi được Sở KH-ĐT cấp hoạt động 1 tuần rồi. Nhưng ủy ban phường cứ xuống bảo là mặt bằng kinh doanh cách trường học dưới 200m nên không cho. Nhưng mấy anh chị trong công ty làm giấy phép cho tôi nói rằng không cần thiết chuyện 200m đó vì mình là hình thức doanh nghiệp do Sở KH-ĐT cấp không phải là hộ kinh doanh do phường quận cấp. Và tôi cũng đọc Nghị định 174, Điều 69, Khoản 2, Điểm a về việc này và tôi chỉ thấy cho đại lý kinh doanh internet.

Mong luật sư giải đáp thắc mắc giúp tôi.

Tôi chân thành cảm ơn.

Người gửi: P.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về hình thức doanh nghiệp do Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp ? 

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số:19006162

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lí

-Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội;

-Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

-Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Thắc mắc của bạn liên quan đến vấn đề kinh doanh trò dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.Nội dung trả lời

2.1.Thứ nhất về điều kiện của nghành nghề mà bạn kinh doanh

Theo khoản 2 điều 4 thông tư số 23/2013/TT-BTTTT quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Theo đó, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:" 2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối với Internet."

Như vậy, hình thức kinh doanh Game offline của bạn thuộc trường hợp kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Theo điểm b, khoản 2 điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:" Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên"

2.2.Thứ hai về xử phạt hành chính

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật doanh nghiệp năm 2014:

"Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh."

Căn cứ khoản 6 Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2014:

"Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm

6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động."

Trong trường hợp này bạn đã vi phạm quy định về khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng trường tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72  và có thể bị phạt tiền từ 3 triệu VNĐ đến 5 triệu VNĐ theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 16 nghị định158/2013/NĐ - CP  

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh trò chơi điện tử ở địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200 mét;

Trân trọng./.

Ban tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.