1/ Tôi không quan ngại việc đi nghĩa vụ quân sự nhưng chỉ lo cho việc sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự về thì tôi có còn được công tác tại đơn vị cũ hay không ? Vì đây là công việc phù hợp với chuyên môn của tôi học đại học nếu bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cũng khá vất vả tôi mới thi và xin vào được làm ở ngân hàng (vì tôi chỉ biết trong các luật NVQS thì chỉ có đề cập việc hỗ trợ việc làm sau khi hoàn thành NVQS đối với các trường hợp chưa có đi làm còn nhưng trường hợp tôi đã tìm được việc làm phù hợp rồi).

2/ Với chuyên ngành tôi được học nếu đi NVQS và được phục vụ trong quân đội thì có vị trí nào để tôi có thể tiếp tục phát triển chuyên môn của tôi?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: L.C.Đ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

>> Xem thêm:  Bị hen suyễn mãn tính có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Nữ có được đi nghĩa vụ quân sự không ?

Căn cứ pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự 1981

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994

Nội dung trả lời:

Thứ nhất, vấn đề việc làm. Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 được sửa đổi bổ sung năm 1994, quy định như sau:

"2- Hạ sĩ quan và binh sĩ trước lúc nhập ngũ làm việc ở cơ quan, cơ sở kinh tế nào thì khi xuất ngũ, cơ quan, cơ sở kinh tế đó có trách nhiệm tiếp nhận lại. Nếu cơ quan, cơ sở cũ đã giải thể, bị đóng cửa hoặc phá sản, thì cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết việc làm.

Trường hợp cơ quan cấp trên cũng đã giải thể, hoặc không có cơ quan cấp trên trực tiếp, thì cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước khác, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội để giải quyết việc làm; thực hiện chế độ, chính sách cho hạ sĩ quan, binh sĩ nói trên theo quy định của pháp luật về lao động và các lĩnh vực khác có liên quan".

Như vậy theo quy định, nếu trước lúc nhập ngũ bạn đã có nơi làm việc, thì sau khi hết thời hạn nghĩa vụ quân sự. Bạn sẽ được nhận lại và làm việc tại cơ sở đó. Trường hợp cơ sở nơi bạn làm việc không còn do bị giải thể, bị đóng cửa, phá sản thì bạn có thể làm việc tại cơ quan cấp trên. Nếu cơ quan cấp trên cũng đã giải thể, hoặc không có cơ quan cấp trên trực tiếp, thì bạn sẽ được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước khác, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội để giải quyết việc làm; thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về lao động và các lĩnh vực khác có liên quan.

Thứ hai, trong quá trình phục vụ, bạn có thể giữ trở thành quân nhân chuyên nghiệp để phát triển chuyên môn của mình theo quy định tại Điều 45 của Luật nghĩa vụ quân sự 1981. Sau khi hết hạn phục vụ hoặc đang ở ngạch dự bị bạn cũng có thể trở thành quân nhân chuyên nghiệp nếu muốn, bạn có thể tham khảo Điều 46 của Luật nghĩa vụ quân sự 1981.

Điều 45.

Quân nhân chuyên nghiệp là quân nhân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cần thiết cho các công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, xây dựng quân đội, và tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.

Điều 46

Hạ sĩ quan và binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang ở ngạch dự bị, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật nếu tự nguyện thì có thể được nhận làm quân nhân chuyên nghiệp.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn còn vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ tới tổng đài 1900.6162 của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Đi nghĩa vụ công an thì có phải đi nghĩa vụ quân sự nữa không ?

>> Xem thêm:  Tham gia lực lượng công an xã có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự ? Con bệnh binh có phải nhập ngũ ?