Công việc chuyên môn là kỹ thuật điện kiêm bảo vệ. Tiền lương được tính theo hệ số thang bảng lương của nhà nước và được hưởng toàn bộ chế độ như tất cả cán bộ, công chức, viên chức khác. Nhưng tới nay khi những vị lãnh đạo mới chuyển về nói rằng hợp đồng lao động của tôi ký kết là không đúng. Nên yêu cầu tôi ký một hợp đồng lao động khác, với hình thức trả lương trả khoán và không được hưởng các chế độ như những cán bộ, công chức, viên chức khác. Vậy tôi xin hỏi, yêu cầu của các vị lãnh đạo đối với tôi ở trên có đúng với luật lao động không? Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Anh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

Fwd:Tư vấn về hợp đồng lao động ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

-Bộ Luật lao động  2012

-Luật viên chức 2010

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

2. Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

2.1. Về việc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn sau khi hết thời hạn thử việc 

Theo Điều 25 luật viên chức 2010 quy định về hợp đồng lao động đối với viên chức:

" Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này."

Như vậy, theo quy định trên thì chỉ khi hợp đồng lao động xác định thời hạn thực hiện xong và trường hợp cán bộ công chức chuyển thành viên chức thì mới được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Như vậy, để được ký hợp đồng lao động lao động không xác định thời hạn bạn cần phải được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn và pải hết thời hạn của hợp đồng xác định thời hạn đó bạn mới được ký hợp đồng không xác định thời hạn chứ không phải ngay sau khi kết thúc thời hạn thử việc là bạn đã được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn
Chính vì vậy, quyết định của vị lãnh đạo mới của bạn là đúng về việc ký kết hợp đồng không đúng 

2.2. Về quyết định của vị lãnh đạo mới của bạn

-Thứ nhất:: việc ký kết hợp đồng trước đó của bạn là sai pháp luật theo lập luận trên, nên quyết định ký lại hợp đồng lao động đối với bạn là đúng

-Thứ hai: về việc trả lương cho bạn theo hình thức khoán việc và không được hưởng các chế độ như công chức viên chức khác :

  + Do hợp đồng lao động trước của bạn giao kết không đúng nên lãnh đạo mới sẽ tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới cho ban. Về hình thức trả lương  theo điều 94 luật lao động 2012 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh cá thể có phải kí kết hợp đồng lao động hay không ?

" Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản."

Như vậy, theo quy định trên thì người sử dụng lao động (lãnh đạo của bạn) có quyền lựa chọn hình thức trả lương cho bạn trong đó có hình thức trả lương khoán 

+  Bạn nên chú ý xác định xem cơ quan bạn có tuyển dụng bạn dưới hình thức viên chức hay chỉ là lao động bình thường trong cơ quan nhà nước  vì những cơ quan này thường có thể thuê thêm lao động mà những người lao động đó sẽ không được coi là viên chức và không được hưởng chế độ như viên chức. Nên nếu bạn không phải là viên chức thì quyết định của lãnh đạo mới là đúng.Còn nếu  bạn là viên chức nên bạn  sẽ  được hưởng các chế độ như viên chức bình thường và khi này bạn có thể thông báo đến đại diện tập thể lao động hoặc công đoàn để đòi lại quyền lợi ích hợp pháp cho mình

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động ?