Lần thứ nhất là ngày 01/3/2011 đến ngày 01/3/2012 và lần thứ hai từ ngày 01/3/2012 đến ngày 01/3/2015 ( hợp đồng 3 năm). Nhưng đến nay là cuối tháng 10 của năm 2015 chúng tôi đã hết hợp đồng được gần 7 tháng rồi mà UBND huyện Tĩnh Gia không thông báo hết hợp đồng và không trả lương, không đóng bảo hiểm cho chúng tôi từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015. Ngày 21/10/2015 UBND huyện Tĩnh Gia có tổ chức cuộc họp tham dự có Trưởng phòng Nội vụ, Ban giám đốc Ban GPMB-HT&TĐC cùng 15 đồng chí hợp đồng giống tôi. Trong cuộc họp đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ có thông báo với chúng tôi là UBND huyện sẽ chấm dứt hợp đồng với chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi đang rất bất ngờ và lo lắng. Vậy tôi xin luật sư tư vấn trả lời cụ thể trường hợp của tôi là như thế nào? UBND huyện Tĩnh Gia làm thế có đúng không?

Xin chân thành cảm ơn luật sư!

Người gửi: N.M.K

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê

Tư vấn về hợp đồng lao động và quy định về chấm dứt hợp đồng lao động ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về công ty luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật lao động 2012

2. Nội dung phân tích:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì có thể hiểu đây là trường hợp bạn làm việc nhưng vấn ký hợp đồng lao động nên trong trường hợp này thì sẽ áp dụng quy định của Bộ luật lao động đế giải quyết trường hợp của bạn.

Điều 47 Bộ luật Lao động quy định Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

"1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Như vậy,  UBND huyện Tĩnh Gia đã vi phạm quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

- Không thông báo thời điểm chấm dứt hợp đồng 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động chấm dứt.

- Không tiến hành thanh toán trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc trong vòng 07 ngày làm việc và hoàn thành các thủ tục xác nhận việc chấm dứt hợp đồng.

Thứ 2, khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động quy định về Loại hợp đồng lao động

"2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng."

Như vậy, hợp đồng của bạn đã hết hạn được 7 tháng theo quy định nếu bên UNND huyện Tĩnh Gia không kí hợp đồng tiếp trong thời hạn 30 khi hợp đồng hết thời hạn thì hợp đồng của bạn được chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tức là bạn đã vẫn đang được pháp luật bảo vệ với tư cách là người lao động của UBND huyện Tĩnh Gia, và UBND Tĩnh Gia vẫn phải trả lương và đóng bảo hiểm cho bạn trong 7 tháng làm việc. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê