I. Căn cứ pháp lý

Luật lao động năm 2012

II. Nội dung tư vấn

Mình có một công ty Cp về Đào tạo, mình muốn thành lập 1 pháp nhân (trung tâm) trực thuộc công ty của mình chuyên đào tạo mở khóa học về lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động và có khả năng cấp chứng chỉ đào tạo an toàn lao động. Mình muốn công ty luật Minh Khuê làm dịch vụ xin cho cty mình. Minh khuê có thể phản hồi sớm nhất cho mình, xin cảm ơn Trân trọng !

Trường hợp của bạn thì thực hiện theo quy định tai Thông tư 27/2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 14. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

1. Tổ chức có nhu cầu cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động căn cứ vào điều kiện quy định tại Điều 13, lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 17 Thông tư này để thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (mẫu 5, phụ lục II);

b) Đề án tổ chức hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động,trong đó thuyết minh rõ quy mô huấn luyện; các điều kiện, giải pháp thực hiện;

c) Quyết định thành lập Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện của cơ quancó thẩm quyền hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao);

d) Quyết định bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu và tổ chức bộmáy của tổ chức huấn luyện (bản sao);

đ) Báo cáo về cơ sở vật chất, cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên huấn luyện(mẫu 6, phụ lục II) và kèm theo các hồ sơ, tài liệu sau:

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bằng chuyên môn, xác nhận kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện;

- Bản sao các loại hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất (kèm theo danh mục, vị trí lắp đặt) đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; hợp đồng thuê, hợp đồng liên kết huấn luyện trong trường hợp Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện tiến hành việc thuê hoặc liên kết với cơ sở khác để bảo đảm điều kiện về máy, thiết bị huấn luyện như quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

- Chương trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức đềnghị cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 17Thông tư này phải tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp Chứng nhận huấn luyện (mẫu 7, 8 Phụlục II) hoặc được cấp Chứng chỉ huấn luyện (Mẫu 9 Phụ lục II). Nếu không cấpthì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức đề nghị.

Điều 15.Thời hạn giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận mới đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện cho các tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện

1. Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện là 5 năm. Trước khi hết hạn Giấy chứng nhận trong vòng 60 ngày, Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện nếu còn tiếp tục hoạt động phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 17 Thông tư này tiến hành thẩm định lại. Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu theo quy định thì Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp Giấy chứng nhận mới. Thời hạn và trình tự thẩm định lại áp dụng như đối với thẩm định lần đầu.

2. Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hỏng, mất; Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện làm văn bản giải trình gửi cơ quan đã cấp để được cấp lại.

Nội dung: Anh trai tôi đi xuất khẩu lao động tại Ăngola năm 2013 theo hợp đồng xuất khẩu lao động 2 năm với Công ty Cung ứng dich vụ, lao động OLECO có trụ sở tại Hà Nội. Đầu năm 2016, anh bị chết tại Angola do sốt rét cấp tính khi chưa hết thời hạn của hợp đồng. Toàn bộ chi phí đưa di hài và ma chay do gia đình chi trả. Công ty OLECO có làm thủ tục cho vợ anh được hưởng bảo hiểm. Xin hỏi luật sư là ngoài bảo hiểm, phía công ty có phải trợ cấp chi phí đi lại, ma chay hay các khoản trợ cấp nào khác không.

TRường hợp này của anh bạn thì người thân của anh đấy sẽ chỉ được hưởng chế độ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 . Theo quy đinh

Mục 5. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này.

Nếu đủ điều kiện thì gia đình ban sẽ được hưởng chế độ tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Điều 67,69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

*Xin chào luật sư.* *Hiện Công ty e đã có 3 người lao động nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động, giờ công ty em mở thêm 1 chi nhánh mới và muốn làm Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mới này. Cho em hỏi Mẫu báo cáo giải trình là mẫu số 1 đúng không ạ? và khi đi nôp báo cáo giải trình này thì cần những giấy tờ gì nữa ạ?* *Xin cảm ơn* 

Nếu công ty bạn có tăng thêm người lao động mới hay giảm số người lao động nước ngoài làm việc trong công ty thì công ty bạn sẽ thực hiện báo theo mãu số 02 còn không tăng hay giảm người lao động thì sẽ báo theo mẫu 01.quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Khi đăng trình tăng lao động thì bạn cần phải mang theo các giấy tờ

  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản)
  2. Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đơn vị nộp tại Phòng Lao Động Thương Binh và Lao Động Quận. Cán bộ kiểm tra hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định sẽ viết phiếu hẹn trả kết quảtrên giấy hẹn cán bộ ghi mã của đơn vị. Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung.
  3. Đến ngày trên phiếu hẹn đơn vị đến Phòng Lao Động và Thương Binh Xã Hội nhận kết quả:02 bản Khai trình sử dụng lao động có chữ ký và đóng mộc xác nhận của Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Xin chào luật minh khuê tôi muốn tư vấn luật vì tôi là người lao động không hiểu nhiều về thuế tôi buôn bán đồ ăn sáng quán tôi cũng hơn 50 năm rồi nhưng tôi không hiểu sao quán tôi luôn phải đóng thuế nhiều hơn những quán khác nên có thể tư vấn cho tôi về việc đánh thuế không

 Trường hợp của ban kinh doanh theo hình thức hộ kinh danh cá thể. cách tính thuế của bạn áp dụng theo phương pháp khoán. Cụ thể là ban sẽ phải đóng thuế dựa trên doanh thu, doanh thu là số tiền bạn thu được từ việc cung cấp hàng hóa dịch vụ, trường hợp này của bạn cung cấp dịch vụ ăn uống thì sẽ là 

Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

Thứ hai nếu bạn không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế sẽ xuống khảo sát hoạt động kinh doanh của bạn và sau đó sẽ áp cho bạn một mức thuế. Nếu ban thấy cơ quan thuế áp mức thuế cho bạn cao thì bạn có thể yêu cầu cơ quan thuế điều chỉnh lại mức thuế cho bạn.

-- Tư vấn nghỉ bù ngày cưới và sinh em bé Gởi Ban Luật Sư Minh Khuê Tôi có tình huống rất khó xử lý, mặc dù đã được trả lời phía nhân sự ở công ty nhưng tôi vẫn chưa hài long lắm. Rất mong được sự tư vấn của anh chị Câu hỏi của em: 1. Em vao lam cho NEC 03/2012 2. Em ket hon cung 10/2012 nhung luc do cho den nay em chua nghi phep khi ket hon (3 ngay). 3. Vo em sinh em be vao 2013 : Luc do cho den nay, em cung chua xin nghi phep vo sinh em be (1 ngay) Vay doi voi truong hop cua em, theo luat lao dong giai quyet nhu the nao chi? Em có được nghĩ những ngày phép trên không? Câu trả lời từ nhân sự công ty: 1. Mục đích công ty đưa ra ngày nghỉ được trả lương cho nhân viên (hiếu, hỷ, …) là để nhân viên có thời gian sắp xếp, lo liệu cho công việc các nhân. Do vậy nhân viên phải sử dụng ngày nghỉ ngay tại thời điểm diễn ra sự việc. à TH này là do nhân viên không nêu rõ lý do nghỉ để được hướng dẫn thì không tính là nghỉ kết hôn (vì thực tế không ai được thông tin về sự việc này) 2. Công ty đã có quy định là các ngày nghỉ phép của năm phải được sử dụng hết tại thời điểm 31/12 của năm đó (vì còn liên quan đến quyết toán PIT). TH không sử dụng hết ngày nghỉ phép sẽ quy đổi thành tiền mặt và trả cùng lương tháng 12 của năm đó. Tuy nhiên với những ngày nghỉ được trả lương thì không có chế độ quy đổi thành tiền (và chuyển tiếp sang thời gian sau). à TH này không được truy lại ngày nghỉ. 3. Các vấn đề liên quan đến tài chính của công ty được khóa sổ theo năm tài chính (liên quan đến kiểm toán và báo cáo tài chính). à TH này đã xảy ra vào năm tài chính 2012. Hiện tại đã là năm tài chính 2014, do vậy không truy thu lại được các chi phí này. Về việc kê khai khai sinh cho em bé. Nếu em bé được sinh vào năm tài chính 2014 thì công ty có thể linh động giải quyết các chế độ dưới đây: 1. Thanh toán trợ cấp sinh con 2. Làm thủ tục giảm trừ gia cảnh (bắt đầu tính từ thời điểm nộp hồ sơ) Ngày nghỉ được trả lương để chăm vợ sinh con (1 ngày) không được truy lại vì đã qua ngày thực tế. Em xin hỏi trả lời của nhân sự có đúng theo quy định luật lao động không? Trân trọng cảm ơn -- Trần Khương Tuấn VFriend Group Website:

 Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương. Các trường hợp nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương được phép theo quy định.

Theo Điều 116 Bộ luật lao động có quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ việc không lương như sau:

"1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương".

Như vậy theo quy định trên thì pháp luật không quy định về thời gian cụ thể để bạn nghỉ việc riêng mà không hưởng lương , tuy nhiên thời gian này chính là khoảng thời gian bạn kết hôn hoặc thời gian vợ bạn sinh con, nếu bạn thỏa thuận với người sử dụng lao động nghỉ vào ngày khác thì việc nghỉ của bạn sẽ là hợp lệ đúng theo quy định của Luật. Thế nên trường hợp của bạn còn căn cứ xem bạn thỏa thuận như thế nào với người sử dụng lao động. Nếu không có thỏa thuận thì bạn sẽ thực hiện theo nội quy lao động của công ty bạn như trên.

Đề nghị báo giá cung cấp dịch vụ Kính gửi: Công ty Luật Minh KhuêHiện nay công ty tôi đang có 2 dịch vụ cần Quý công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ:- Thành lập cơ sở xông hơi (Quý công ty đưa ra tư vấn thành lập công ty hay cơ sở kinh doanh). Đây là hình thức xông hơi dùng để chữa bệnh và thu phí của người sử dụng dịch vụ.- Tư vấn đảm bảo quyền lợi cho người lao động và công ty khi đưa người đi lao động và làm việc tại Nhật Bản. Người lao động sang đó làm việc và sau này có nghĩa vụ trở lại công ty làm việc. Các cách thức để tránh người lao động bỏ trốn trong khi làm việc tại Nhật Bản. Tư vấn các thủ tục cho người lao động ...Rất mong được cùng hợp tác với Quý Công ty. Trân trọng cám ơn! -

Trường hợp của bạn bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật đưa người Việt Nam đi nước ngoài lao động 

Điều 34. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề

Doanh nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng nhận lao động thực tập) quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của Luật này và đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập) quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật này; người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;

3. Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

4. Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ.

Về hợp đồng bạn ký với người lao động thì theo quy định tại khoản 1a Điều 38

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề

1. Doanh nghiệp có các quyền sau đây:

a) Ký kết Hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập; ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với người lao động trước khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

Để đảm bảo chắc người lao động không phá hợp đồng thì công ty bạn có thể ký thêm giao dịch bảo đảm

Trường hợp của bạn muốn mở phòng khám thì còn phải đáp ưng điều kiện theo quy định của Luật khám chữa bênh năm 2009

Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

2. Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

2. Trường hợp đăng ký thành lập phóng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý.

Thưa luật sư, xin tư vấn giúp tôi có em trai sinh năm 1991 hiện đang học tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tphcm, khóa học của em đã kết thúc vào tháng 6/2014 nhưng do em còn nợ môn vì vậy em vẫn còn đăng ký học để hoàn thành môn tại trường.trong thời gian này em lại có giấy gọi nghĩa vụ quân sự, mà bố tôi mất sớm, mẹ tôi thì hết tuổi lao động, gia đình thuộc diện hộ nghèo, vậy trường hợp của em tôi có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Thân chào.

Theo quy định tại khoản1b Điều 41Luật nghĩa vụ quân sư năm 2015

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

Như vậy nếu em bạn là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động thì như vậy em bạn sẽ được tạm hoãn . còn trường hợp nếu em bạn đang học khóa học mà bị nợ môn như vậy thì ký do đó không thể là điều kiện để được tạm hoãn

, hiện tại đang công tác tại 1 công ty cổ phần đại chúng. Hiện tôi đang có 1 số thắc mắc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Rất mong nhận được sự giúp đỡ. HĐQT bên công ty tôi muốn thay đổi vốn điều lệ của công ty do vừa phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động. Vì đã gần cuối năm không thể tiến hành họp ĐHĐCĐ được nên đã quyết định lấy ý kiến bằng văn bản. Công ty có 1 số cổ đông là người nước ngoài, họ muốn ủy quyền cho ngân hàng tại Việt Nam tiến hành thực hiện phiếu lấy ý kiến. Như vậy, bên cổ đông nước ngoài cũng như bên phía công ty tôi phải tiến hành những thủ tục gì? Nếu gửi cho người nước ngoài, bên công ty dự định làm 1 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản bằng tiếng Anh và gửi ra nước ngoài. Như vậy phiếu lấy ý kiến này có hợp lệ không, hay mình chỉ có thể làm phiếu bằng tiếng Việt thôi. Rất mong nhận được sự phản hồi của quý công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trường hợp này của bạn có thể làm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lập bằng tiếng anh sau đó thì bạn phải dịch ra tiếng Việt 

Theo quy định của Điều 143 Luật doanh nghiệp năm 2014

Điều 143. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Trên đây là nội dung tư vấn về các thủ tục liên quan đến lao động quý khách có thể trả lời câu hỏi của mình dựa theo thông tin trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động